Etiqueta: Actes, Congresos, Exposicions, Fires i Formació

Noticies referents als actes culturals, congresos, expoisicions fires i la formació del personal que intervenen transport publics i al voltant del ferrocarril i el seu entorn