Digitalització de la locomotora 10700 de ROCO.

En aquest article mirarem de digitalitzar aquest model de locomotora fabricada per ROCO des de fa força anys.

Autor: Alfred Puig


ROCO ha realitzat diverses versions d’aquesta locomotora però en el fons el procediment es el mateix excepte per aquelles versions que ja incorporen un connector de 8 pins per a la qual cosa usarem un descodificador LENZ Silver Direct doncs s’adapta perfectament a l’espai disponible a la cabina.

Un cop hem tret la carrosseria de la locomotora veurem dos plaques de circuït imprès als extrems.

Començarem treballant el circuït de la dreta que és el que alimenta el motor. Haurem de treure les ferrites, marcades en vermell, el condensador, marcat en taronja, el díode assenyalat i, per acabar, farem un tall a la pista marcat amb verd.

També traurem les platines de la part inferior, marcades en groc, que fan el contacte amb el motor, doncs és un dels punts més delicats d’aquesta locomotora i origen de moltes avaries.

Per garantir la correcta alimentació del motor, soldarem els cables Gris i Taronja del descodificador als pius del motor, procurant que el cable taronja es soldi al pin superior.

A la placa de circuït imprès de l’esquerra traurem el díode assenyalat i farem un tall a la pista de coure al lloc marcat en verd.

Muntarem una altra vegada les dues plaques de circuït imprès i recomano que els cables taronja i gris del motor es soldin a les pistes de coure de la placa per poder ser dessoldats fàcilment i poder fer el manteniment de la locomotora, doncs és necessari extreure ambdues plaques per lubrificar els extrems del cardant i la part superior de la caixa d’engranatges del bogis.

Un cop muntades de nou les dues plaques de circuït imprès, soldats els cables que vénen dels bogis i els cables que uneixen les dues plaques, soldarem els cables del descodificador que haurem triat de manera que hi càpiga a l’espai de la cabina (no tots els descodificadors hi caben). També soldarem un cable blau que uneixi les dues pistes de les bombetes on abans hi teníem els dos díodes.

Aquí veiem el detall de com queden soldats la resta del cables del descodificador.

Per acabar muntarem la carrosseria sense la cabina per veure com queda allotjat el descodificador dins l’espai disponible, i com distribuïm el cablejat per a que no sigui pessigat a l’hora de tancar el conjunt.

Com he comentat a la introducció, si tenim un model que incorpori el connector de 8 pins, usarem un descodificador de la casa Lenz del model Sylver Direct.