Etiqueta: Llibres, publicacions (diaris i revistes), radio, TV i mitjans audiovisuals

Novetats i comentaris referent a llibres, publicacions, revistes i mitjans audiovisuals d’interes ferroviari, modelistic o associatiu / Novedades y comentarios referente a libros, publicaciones, revistas y medios audiovisuales de interes ferroviario, modelistico o asociativo