Tutorial de Construcció d’una Locomotora de Vapor amb Train Sim Modeler

Aquest tutorial escrit per Pere Comas ens explica amb tot detall el procés de construcció d’una locomotora amb l’eina Train Sim Modeler per al seu ús en un simulador ferroviari, com Microsoft Train Simulator.
http://www.agrupament.cat/msts/Tutorial/