Fotografies de l’Estació de França

269.096

269.096

269.096

304.081

WL 6008

1950 (319.050)

P3 3219

Fotografies: Joan Llobera