Tutorial d’implementació de senyals mecàniques amb Microsoft Train Simulator

Aquest document, realitzat per Pere Comas, mostra el procés de disseny de senyals mecàniques amb el simulador ferroviari Microsoft Train Simulator.
http://www.agrupament.cat/msts/TutSignal/