Fotografia amb informació corrupta

En moltes publicacions i arxius trobem aquesta fotografia situada a “La Maquinista Terrestre y Marítima”, però en realitat es tracta d’una fotografia de la nau de reparació de locomotores dels “Talleres Generales de San Andrés”, situats en l’avinguda Meridiana en la zona on ara es troba el poliesportiu de Can Dragó.

Autor: Alfred Puig


Anem a argumentar el perquè aquesta foto es feta en els Talleres Generales.

He marcat el detall que ens permetrà situar correctament aquesta fotografia. Sota la locomotora es percep un conjunt molt característic de tres finestres que es corresponen exactament amb les finestres de l’edifici central dels Talleres Generales (a la dreta de la fotografia).

Si, pel contrari, ens fixem com era la nau de muntatge de locomotores de La Maquinista, veiem que no es correspon en absolut amb la fotografia objecte de l’error.

Aquí podem veure la façana de la nau de muntatge, la novena des de la base de la fotografia i la més gran de les naus de La Maquinista.

Per tant, podem afirmar sense cap mena de dubte que la fotografia de la locomotora 400 de Norte suspesa en el pont grua correspon als Talleres Generales de San Andrés i no a La Maquinista Terrestre y Marítima.