Avís Legal i Política de Galetes

Tots els continguts d’aquest lloc web, incloent-hi textos, imatges i dades, estan protegits per drets d’autor i altres lleis de propietat intel·lectual. Queda expressament prohibit reproduir, distribuir, modificar o publicar qualsevol contingut d’aquest lloc web sense el consentiment previ dels seus respectius propietaris.

Aquest lloc web no es fa responsable dels danys causats per l’ús d’aquest lloc web o dels seus continguts. Aquest lloc web no garanteix que el lloc web o els seus continguts siguin lliures d’errors o virus. L’usuari assumeix tot el risc de l’ús del lloc web i dels seus continguts.

Política de confidencialitat

La nostra pàgina web té una política de confidencialitat de les dades que garanteix la protecció de les dades dels nostres usuaris. Això inclou la recopilació, l’emmagatzematge i la gestió de les dades dels nostres usuaris. La nostra política de confidencialitat de les dades es basa en les millors pràctiques de la indústria i compleix amb les lleis i regulacions aplicables.

La nostra pàgina web utilitza mesures de seguretat tècniques i organitzatives per protegir les dades dels nostres usuaris contra l’accés no autoritzat, la divulgació, la pèrdua o la destrucció. Això inclou la xifra de les dades, la gestió d’accés, la gestió de contrasenyes i altres mesures de seguretat.

La nostra pàgina web també utilitza galetes per millorar l’experiència de l’usuari. Les galetes són petits fitxers de text que es guarden al teu navegador quan visites la nostra pàgina web. Això ens ajuda a identificar-te com a usuari i a personalitzar la teva experiència de navegació. També utilitzem galetes per recopilar informació sobre com utilitzes la nostra pàgina web per millorar-la.

Si tens alguna pregunta o preocupació sobre la nostra política de confidencialitat de les dades, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres.

Política de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes per millorar la teva experiència mentre navegues pel lloc web. D’aquestes galetes, les galetes que es classifiquen com a necessàries es guarden al teu navegador ja que són essencials per al funcionament de les funcionalitats bàsiques del lloc web. També utilitzem galetes de tercers que ens ajuden a analitzar i entendre com utilitzes aquest lloc web. Aquestes galetes es guardaran al teu navegador només amb el teu consentiment. També tens l’opció de rebutjar aquestes galetes, però rebutjar algunes de les galetes pot afectar la teva experiència de navegació.