Benvinguda

Un cop acabada la Guerra Civil Espanyola, l’Estat va decidir abordar definitivament la confiscació de les línies i la indemnització de les companyies, i en aquesta línia, el 24 de gener de 1941 es va publicar la llei per la qual es creava RENFE, amb data efectiva del dia 1 de febrer del mateix any.

Un cop unificada administrativament la gestió de tota la xarxa, la nova companyia es va trobar en front d’un gran i divers parc mòbil que va obligar a RENFE a dur a terme un gran treball de classificació i inventari de tot el material, tant motor com remolcat. Pel que fa al material motor, aquest esforç es va reflectir en la publicació, el 1947, del “Álbum del Material Motor de la RENFE“, a on es va classificar tot el material existent amb condicions acceptables d’operació, donant-se de baixa aquell que es va considerar totalment inútil per a qualsevol servei.

Amb el temps aquest document s’ha convertit en una font de referència per a qui vol endinsar-se en el coneixement de la tracció vapor a Espanya.

Portada del Àlbum del material motor de la RENFE

A l’Agrupament Ferroviari de Barcelona disposem d’un dels pocs exemplars que han sobreviscut al pas del temps, raó per la qual hem pensat en publicitar el seu contingut i posar-lo a disposició de tothom.

Encara que aquest contingut ha estat reproduït extensament, hem volgut aportar-lo en format facsímil, afegint-hi una indexació de les fitxes de l’Àlbum per tal de fer molt més localitzable una locomotora determinada, o poder efectuar seleccions per diferents informacions que aquestes contenen.

S’ha volgut afegir a les sèries la dada relativa a la seva velocitat màxima autoritzada, que, si bé no figura a les fitxes de l’Àlbum RENFE, es pot obtenir de la “Circular núm. 46 de Material y Tracción“, de l’any 1951, que els companys de l’ A.Z.A.F.T. (Asociación Zaragozana de Amigos del Ferrocarril y Tranvías) han posat a disposició de tothom.