Etiqueta: Sociedad E. de C. Naval

La “Sociedad Española de Construcción Naval” (SECN), també coneguda com “La Constructora” o “La Naval”, va ser una empresa que va monopolitzar la construcció naval a Espanya des de 1909 fins a la Guerra Civil espanyola. La SECN era propietat majoritària d’empreses britàniques: John Brown & Company i Vickers-Armstrong, i per tant tots els seus vaixells seguien el disseny d’altres navilis de la Royal Navy.

El 1920, davant els problemes arrossegats per les companyies ferroviàries, va començar, subvencionat per l’Estat, la renovació de parc ferroviari de les companyies. Les subvencions oficials van intentar racionalitzar el creixement alhora que afavorir a la industria nacional enfront de l’estrangera. La Naval va estar aviat en disposició de sumar-se al negoci i va arbitrar les mesures necessàries, ja en franca recessió naval, per a habilitar alguns dels seus tallers com constructors ferroviaris.