Etiqueta: (2Co)(Co2)

Classificació de les locomotores pels seus eixos:

    < ooOOO OOOoo

Disposició de dos bogies, cada bogie amb tres eixos motors separats entre ells (amb un motor per a cadascun), amb un bogie de dos eixos lliures al davant dels eixos motors.

La qualificació (2Co)(Co2) està expressada en notació UIC.