Etiqueta: Euskalduna

La “Compañia Euskalduna de Construcción y Reparación de Buques“, comunament coneguda com “Euskalduna”, es va funar al 1900, dedicant-se a la construcció naval i a la realització de grans vaixells. Dels seus dics van sortir els primers vaixells d’acer i vapor del País Basc.

La I guerra mundial va fer que la producció de la drassana, així com de les altres drassanes biscaïnes, creixés molt, però en el període d’entreguerres va sobrevenir una crisi en la qual va haver diversificar la seva producció construint tot tipus de construccions metàl·liques, com vehicles, locomotora i vagons de tren, etc …