Locomotores i tènders 140-2068/140-2471

Dades de cerca:

Sèries de procedència:Norte (401-497),
Norte (4401-4499) i
Norte (4701-4916)
Fabricants:St. Leonard, Maffei, Linke Hofmann, Hanomag, Cockerill, Babcock & Wilcox, Euskalduna i La Maquinista Terrestre
Anys de fabricació:1909 i 1943
Potència:1.373 C.V.
Esforç tracció:12.090 Kgs.
Velocitat màxima:90 Km/h.
Rodatge:140
Diàmetre de rodes motrius:1.560 mm.
Distància entre eixos motrius extrems:5.200 mm.

El resultat d’aquestes locomotores va ser excel·lent. Van demostrar ser versàtils, dòcils i polivalents i que, sense destacar en res, servien per a gairebé tot, exceptuant expressos i ràpids.

L’èxit va fer que s’ampliessin les adquisicions fins a 1943, ja en temps de RENFE, fins a un total de 438 locomotores d’aquest tipus, la qual cosa implica que ha estat “la sèrie més àmplia de locomotores  a Espanya”.

Encara que la primera comanda es va realitzar a St. Leonard (Bèlgica), també van fabricar locomotores d’aquesta sèrie Maffei, Linke, Hanomag i Cockerill, i, a partir de 1924, els fabricants començaren a ser nacionals: Babcock & Wilcox, Euscalduna, i en menor mesura La Maquinista.

Davant d’un conjunt tan ampli d’unitats no cal estranyar que al llarg de el temps sorgissin modificacions en el model base. Entre aquestes destaquen els assajos que es van fer amb l’escapament Kylala, l’adopció a la subsèrie 4456-4485 de preescalfadors de l’aigua sistemes Worthington i Knorr (abandonant després aquest últim). A partir de la locomotora número 4431 es va canviar el lloc de el maquinista de la part dreta, que havia estat fins llavors norma, a la banda esquerra, ja que Nord va començar a instal·lar via doble en algunes de les seves línies i va adoptar la circulació per l’esquerra, contràriament a MZA i la resta de les companyies espanyoles. Així mateix, mentre que les calderes de les primeres “quatre-centes” estaven timbrades a 12 quilograms, a les 4800 i 4900 es va elevar el timbre de caldera fins als 13 quilograms i se’ls va dotar de major superfície de recalentador, la qual cosa va incrementar l’esforç de tracció d’aquestes respecte a les seves antecessores.

Més Informació:

Web Trenes y Tiempos: Historias del vapor (XCV): Las “cuatrocientas Norte”, nada menos (RENFE 140- 2068 a 140-2504)