Etiqueta: 030

Classificació de les locomotores pels seus eixos:

    < OOO

Disposició de tres eixos motors, sense eixos lliures davant ni darrere dels eixos motors.

A Europa aquesta disposició es coneix com “Bourbonnais”. Una variant, amb cilindres interiors i fogar sobre el tercer eix es va anomenar “Mamut”.

També es coneix com 0-6-0 en notació Whyte.