Etiqueta: 120

Classificació de les locomotores pels seus eixos:

    < oOO

Disposició de dos eixos motors, amb un eix lliure davant dels eixos motors i cap al darrere.

Internacionalment aquesta disposició es coneix com “Porter” o “Old English”.

També es coneix com 2-4-0 en notació Whyte.