Locomotores i tènders 120-2051/120-2052

Dades de cerca:

Procedència:Andaluces (114 y 117)
Fabricants:Société de Haine, Cail, Couillet i St. Leonard
Any de fabricació:1865
Potència:640 C.V.
Esforç tracció:3.390 Kgs.
Velocitat màxima:95 Km/h.
Rodatge:120
Diàmetre de rodes motrius:1.620 mm.
Distància entre eixos motrius extrems:1.720 mm.

Més Informació:

Web Trenes y Tiempos: Historias del vapor (VI dup) Las “zeppelines” de Andaluces (RENFE 120-2041 y 120-2051/2052)