Etiqueta: Société de Haine

La “Société Anonyme Forges Usines et Fonderies Haine-Saint-Pierre” va ser una societat belga, creada el 1838 i establerta a Haine-Saint-Pierre. La companyia sovint es deia FUF (Forges, Usines et Fonderies).

Va tenir una producció important de locomotores de vapor des del 1849 fins a la seva desaparició el 1961. També va produir màquines estacionàries, locomòbils, grues de vapor, màquines de deshidratació, equips de manipulació per a la indústria siderúrgica, peces de forja (per a la indústria, la marina o el ferrocarril), i calderes