Etiqueta: 130

Classificació de les locomotores pels seus eixos:

    < oOOO

Disposició de tres eixos motors, amb un eix lliure davant dels eixos motors i cap al darrere.

Internacionalment aquesta disposició es coneix com “Mogul”.

També es coneix com 2-6-0T en notació Whyte.