Etiqueta: 140

Classificació de les locomotores pels seus eixos:

    < oOOOO

Disposició de quatre eixos motors, amb un eix lliure davant dels eixos motors i cap darrere.

Internacionalment aquesta disposició es coneix com “Consolidation”.

També es coneix com 2-8-0 en notació Whyte.