Locomotores i tènders 120-2031/120-2033

Dades de cerca:

Procedència:M.Z.A. (5-22)
Fabricants:Schaken, St. Leonard i Couillet
Any de fabricació:1863
Potència:458 C.V.
Esforç tracció:3.353 Kgs.
Velocitat màxima:95 Km/h.
Rodatge:120
Diàmetre de rodes motrius:1.670 mm.
Distància entre eixos motrius extrems:1.740 mm.

Més Informació:

Web Trenes y Tiempos: La tracción vapor en RENFE (XV): Las 120 de viajeros del Ciudad Real a Badajoz (CR-B 5 a 22/MZA 5 a 22/RENFE 120-2031 a 120 2033)