Locomotores i tènders 120-2011/120-2017

Dades de cerca:

Procedència:M.Z.A. (63-128)
Fabricant:Creusot
Any de fabricació:1863
Potència:422 C.V.
Esforç tracció:3.228 Kgs.
Velocitat màxima:95 Km/h.
Rodatge:120
Diàmetre de rodes motrius:1.630 mm.
Distància entre eixos motrius extrems:1.720 mm.

Més Informació:

Web Trenes y Tiempos: Historias del vapor (V): Una buena locomotora para expresos…del siglo XIX (RENFE 120-2011/2017)

Dades de Preservació:

Una locomotora d’aquesta sèrie ha estat preservada:

120-2015(MZA 108) Fàbrica Portland (Olazagutia) amb la matrícula CP 2 (Cementos Portland)
Les dades de Preservació han estat extretes de la web Locomotoras de Vapor Preservadas en España"