Locomotores-tènder 120-0211, 120/0221/0224, 120-0231/0232 i 120-0241

Dades de cerca:

Sèries de procedència:Triano (17) i
Bilbao a Portugalete (8 a 11 i 12 i 14)
Fabricants:Nasmyth Wilson i Sharp Stewart
Anys de fabricació:1917, 1896 i 1901
Potència:374 C.V.
Esforç tracció:3.955 Kgs.
Velocitat màxima:80 Km/h.
Rodatge:120T
Diàmetre de rodes motrius:1.372 mm.
Distància entre eixos motrius extrems:2.056 mm.

Aquesta serie figura a l’àlbum de RENFE recollint les matrícules 120-0211, 120-0221 a 120-0224 i 120-0231 a 120-0232.

Aquestes set locomotores corresponen a les locomotores:

120-0211 ex Triano 17
120-0221 a 120-0224 ex Bilbao Portugalete 8 a 11
120-0231 a 120-0232 ex Bilbao Potugalete 12 i 14

Les sis locomotores del Bilbao Portugalete formaven dues sèries, dons havien estat adquirides en dos moments diferents i amb petites diferències entre elles.

Locomotora 120-0241. Madrid. Foto: Peter Willen.

Però a més d’aquestes locomotores, la companyia va adquirir una nova locomotora idèntica a les quatre de la sèrie 8 a 11, numerant-la com a número 1, en reutilitzar aquesta matricula per haver sigut donada de baixa l’anterior locomotora que ostentava aquesta numeració. Aquesta locomotora podia haver estat matriculada com a 120-0225, junt amb les altres quatres similars, però abans de l’absorció per part de RENFE havia estat venuda al ferrocarril de Argamasilla a Tomelloso, a on va portar el número 6. A aquesta darrera companyia se li van aplicar unes petites modificacions que van poder confondre als classificadors del material rebut, de forma que finalment va rebre la matrícula 120-0241; però curiosament no va quedar reflectida a l’àlbum de RENFE sota cap sèrie.

Nosaltres hem volgut donar visibilitat a aquesta locomotora dintre de la sèrie que havia de ser la seva.

Més Informació:

Web Trenes y Tiempos: Historias del vapor (IX): Las locomotoras de viajeros del Portugalete y Triano en RENFE (120-0221/0224, 120-0241, 120-0231/0232 y 120-0211)