Etiqueta: A1

Classificació de les locomotores pels seus eixos:

    < Oo

Disposició de dos eixos, però només un d'ells està motoritzat.

La qualificació "A1" està expressada en notació UIC.