Automotors tèrmics 9151/9154

Dades de cerca:

Procedència:M.Z.A. (WM-101 a WM-104)
Fabricant:Carde y Escoriaza
Fabricant del Motor:Renault - dièsel.
Any de fabricació:1937
Potència:110 C.V.
Esforç tracció:1.000 Kgs.
Velocitat màxima:90 Km/h.
Rodatge:A1
Diàmetre de rodes motrius:850 mm.
Distància entre eixos motrius extrems:6.250 mm.

Més Informació:

Web Trenes y Tiempos: La tracción térmica y eléctrica en RENFE (XXVII R): Los Renault “pequeños” (MZA W.M. 101 a 104/RENFE 9151 a 9154)