Etiqueta: (1A)(A1)

Classificació de les locomotores pels seus eixos:

    < OO OO

Disposició de dos bogies, cada bogie amb dos eixos, però només un d'ells està motoritzat.

La qualificació (1A)(A1) està expressada en notació UIC.