El pont del ferrocarril sobre el Rec Comtal a la Meridiana

Durant les obres de remodelació de l’avinguda Meridiana, el passat mes de setembre van aparèixer les restes del pont del ferrocarril sobre el Rec Comtal entre els actuals carrers de Trinxant i Nació.

Traçat del Rec Comtal (blau) i del ferrocarril (vermell)

Quan a mitjans del segle XIX l’empresari Manuel Girona i Agrafel promulga les enllaços ferroviaris del nord de Barcelona, va creure oportú establir una línia que unís Barcelona i Zaragoza per la qual en va rebre la concessió el 1852 creant la Compañía de los Ferrocarriles de Barcelona a Zaragoza que en un principi enllaçaven amb el ferrocarril de Barcelona a Granollers a la població de Montcada. No va ser fins 1859 que la companyia del ferrocarril de Barcelona a Zaragoza va rebre el permís per establi la seva principal estació a Barcelona que en un principi s’havia d’establir prop del Pla de Palau però posterior s’edificaria prop del Saló Sant Joan a l’avinguda Vilanova. El 1861 es construiria la línia que aniria de Montcada a la nova estació per l’avinguda Meridiana dissenyada uns anys abans per l’enginyer Ildefons Cerdà. En el seu camí cap a Barcelona, la línia del ferrocarril va haver de salvar diferents obstacles entre ells el Rec Comtal.

El pont descobert recentment, més concretament els estreps del pont, va ser construït justament en les dates que es va construir la línia del ferrocarril per l’avinguda Meridiana. Tot i que inicialment aquesta línia es va establir per a via única, les condicions de la concessió obligava que totes les infraestructures construïdes ja fossin dissenyades per a doble via. La doble via ja es va establi en l’època que aquesta línia ja estava gestionada per la Compañía de los Ferrocarriles del Norte de España.

Aquesta línia va ser electrificada l’any 1928, que és quan es va fer la fotografia anterior més o menys on estaria situat el pont sobre el Rec, i el 28 d’octubre de 1948 va entrar en servei el túnel entre el carrer de Marina i el passeig de Fabra i Puig.

Actualment s’estan executant les obres de reforma de l’avinguda Meridiana per les quals s’establirà un Carril Bici, protegit per dues franges de vegetació, entre els carrers de Mallorca i de Navas de Tolosa.

https://beteve.cat/mobilitat/comencen-obres-meridiana-reduir-dos-carrils-mallorca-navas-tolosa/

És en aquestes obres que va quedar descobert l’esmentat pont del ferrocarril sobre el Rec Comtal.

https://beteve.cat/societat/obres-meridiana-descobert-tram-mai-vist-rec-comtal/

El que ha quedat descobert són els estreps que suportaven el pont metàl·lic sobre el Rec i es poden veure perfectament els encaixos on hi havia els seients de sustentació i dilatació del pont, així com un antic canal paral·lel a la via del tren i el mur costat mar del Rec.

Aquestes instal·lacions són d’una gran importància i tenen moltes característiques que les fan altament interessant per la seva preservació i posada en valor.

La situació on s’ha trobat el pont correspon poc més o menys on s’ha indicat el tall D del següent plànol.

Si observem la proposta de la situació del Carril Bici en l’esmentat  tall D, veurem que el Carril Bici queda protegit per sengles franges enjardinades.

És per això que proposem la total conservació de les estructures visibles, que es mantinguin els estreps del pont i que es retiri tota la terra que omple el pas del Rec Comtal per donar-li el valor que correspon.

Proposem que, segons la reforma que duu a terme a la Meridiana per la qual hi passarà un Carril Bici, i atès que aquest Carril Bici passarà justament per sobre d’aquests estreps, es podrà recrear un Nou Pont pel qual hi passaria l’esmentat Carril Bici.

I com que aquests Carril Bici quedarà encabit en una zona enjardinada, la preservació dels estreps de l’antic pont, junt amb la recreació del pont amb una estructura nova, també es podria preservar aquest petit fragment del Rec Comtal integrat tot dins aquesta zona enjardinada.