Etiqueta: Corredor del Mediterrani

Informació referent a les infraestructures d’ample UIC i Renfe que comprenen des de Cadiz a Montpelier i que recorren Andalucia, Murcia, Comunitat Valenciana i Catalunya.