Fotografies de Sant Andreu-Sagrera

Sant Andreu

arx12019a.jpg

arx12020a.jpg

arx12021a.jpg

arx12022a.jpg

arx12023a.jpg

arx12024a.jpg

arx12025a.jpg

arx12026a.jpg

Sagrera

arx12027a.jpg

arx12028a.jpg

arx12029a.jpg

arx12030a.jpg

arx12031a.jpg

arx12032a.jpg

arx12033a.jpg

arx12034a.jpg

Fotografies: Joan Llobera