Senyalització RFIG adaptada a les nostres maquetes.

Un dels aspectes que ens agrada reproduir a les nostres maquetes son els senyals lluminosos. Moltes vegades solament trobem informació molt genèrica o derivada de la senyalització alemanya.

Intentarem explicar breument el funcionament de la senyalització ferroviària de la Xarxa Ferroviària espanyola (RFIG) i la seva aplicació a les nostres maquetes.

Autor: Alfred Puig


 

Distingirem dos tipus diferents de senyals:

  • els senyals relatius al Bloqueig per Acantonaments
  • i els senyals relatius a les Estacions.

Relació de Senyals relatius al Bloqueig per Acantonaments.

Per a que els trens puguin circular amb total seguretat, es divideix el trajecte comprés entre dues estacions en diferents acantonaments, de manera que en cada Cantó solament hi pot haver un tren circulant. Per poder assegurar que únicament hi hagi un tren en cada Cantó s’estableix un sistema de Bloqueig per Acantonaments protegit per uns senyals lluminosos que depenent de l’aspecte que presenta ens indica coses diferents. Aquests Senyals de Bloqueig es troben entre el Senyal de Sortida d’una estació i el Senyal Avançat de l’estació següent.  La cadència dels aspectes que poden presentar els Senyals de Bloqueig és la següent:

Aspectes que pot presentar un Senyal de Bloqueig:

Via Lliure (Mantenir la circulació a la velocitat normal)
Via Lliure Condicional (Reduir la velocitat a 160Km/h, hi ha un tren a tres cantons de distància)
Anunci de parada (Reduir la velocitat, hi ha un tren a dos cantons de distància)
Parada (parada, hi ha un tren al cantó següent)

Nota: El senyal de Via Lliure Condicional solament es presenta en la xarxa posterior a 1992 i en línies que la velocitat màxima sigui superior a 200 Km/h.
L’asterisc * indica el llum intermitent.

Relació de Senyals d’una Estació.

Les estacions són aquelles instal·lacions on els trens poden fer maniobres, poden parar, es poden apartar o es poden creuar. Per a que els trens puguin realitzar aquestes maniobres cal que les estacions estiguin protegides per uns senyals propis. Els senyals que podem trobar en un estació són els Senyals Avançats, els Senyals d’Entrada, els Senyals Interns i d’Indicació, i els Senyals de Sortida

La cadència de senyals que trobem a l’entrada d’una estació és la següent:

Senyal Avançat

Són els senyals que es situarien abans del Senyal d’Entrada d’una estació. Els Senyals Avançats es consideren senyals informatius i indiquen l’aspecte que pot presentar el Senyal d’Entrada. Cada aspecte del Senyal Avançat li correspon un únic aspecte en el Senyal d’Entrada. Si es tracta d’una estació que no estigui inclosa en una línia amb bloqueig automàtic, el Senyal Avançat no pot presentar Parada.

Aspectes que pot presentar:

Via Lliure (mantenir la velocitat normal, pas per l’estació per via directa)
Anunci de Precaució (reduir la velocitat, pas per l’estació per via desviada)
Anunci de Parada (reduir la velocitat, estació ocupada)
Parada (parar, l’entrada de l’estació està ocupada)

Nota: En el cas que l’estació estigui en una línia sense Senyals de Bloqueig Intermèdies, no presentarà Parada.

Senyal d’Entrada

Són els senyals que es situarien a l’entrada d’una estació. Aquest senyals són de compliment absolut. Els Senyals d’Entrada estan relacionats amb els Senyals Avançats i presenten l’aspecte anunciat en el Senyal Avançat.

Aspectes que pot presentar:

Via Lliure (mantenir la velocitat normal, pas per via directe)
Anunci de Parada (reduir la velocitat, pas per via desviada o parada accidental a l’estació)
Parada (Parada. Estació ocupada)
Rebàs Autoritzat (Llum blanc intermitent). Autoritza la marxa de maniobres fins a la propera agulla o obstacle)

Nota: Els senyals d’entrada informen de l’estat de la circulació ferroviària. No informa de les parades comercials que han de realitzar els trens a les estacions
L’asterisc * indica el llum intermitent.

Senyal de Sortida

Són els senyals que es situarien a cada una de les vies amb sortida a la via general.

Aspectes que poden presentar:

Via Lliure (continuar a velocitat normal)
Anunci de Parada (Sortida de l’estació a velocitat reduïda)
Parada (parada)
Moviment Autoritzat (Autoritza a realitzar una maniobra sense reempendre la circulació normal)

Notes:

Aquests senyals no modifiquen les parades comercials dels trens. Un senyal de Via Lliure a la sortida d’una estació no autoritza a no realitzar la parada comercial.

El senyal de Sortida no presentarà Anunci de Parada en línies sense Senyals intermèdies de Bloqueig.

En estacions molt pròximes, el Senyal de Sortida pot ser el Senyal Avançat de l’estació següent i presentarà els mateixos aspectes que els Senyals Avançats més el Moviment Autoritzat.

Senyal Baixa de Retrocés i d’Itinerari

Són els senyals que es situen entre el Senyal d’Entrada i la primera agulla, o davant de les agulles d’entrada de les estacions.

Aspectes que poden presentar:

Parada
Moviment Autoritzat
Itinerari Directe
Itinerari Desviat

Nota: La indicació de Moviment Autoritzat solament es pot presentar durant una maniobra i no indica el tipus d’itinerari a realitzar en una estació.

Senyal Baixa de Maniobres

Són senyals que es situen en les vies secundàries dins de les instal·lacions de les estacions.

Aspectes que poden presentar:

Parada
Maniobra Autoritzada

Notes:

El Senyal de Maniobra Autoritzada també es pot presentar solament amb el llum blanc.

Les maniobres no autoritzen a circular per les vies generals excepte fins els límits de la maniobra.