Les Maquetes

L’Agrupament disposa de maquetes al seu local social per a l’ús dels seus socis, disposant de les escales i sistemes d’alimentació més comuns.

A més a més, estem totalment immersos en la construcció de mòduls segons normatives FCAF (a escala H0) i Plataforma-N (a escala N), ja que participem activament a les trobades de mòduls que la Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril organitza diversos cops l’any.