Renfe inverteix en grans operacions de manteniment dels seus trens de viatgers i mercaderies

Durant l’exercici del 2024
· Un dels centres on es realitza aquest tipus de manteniment és a Vilanova i la Geltrú
· L’objectiu és assegurar que els trens estiguin en òptimes condicions per operar de manera segura i confiable

Barcelona, 4 de febrer de 2024 (Renfe)
Durant 2024, Renfe invertirà 166,8 milions d’euros a tot l’Estat en el manteniment denominat “grans reparacions” dels seus trens de viatgers i mercaderies. Es tracta d’un tipus de manteniment preventiu i integral del material ferroviari, que es realitza de forma periòdica, programada i segons un protocol preestablert als seus plans de manteniment, sotmetent els vehicles a una revisió en profunditat sobre tots els seus components i parts vitals per tal de garantir-ne el funcionament amb la seguretat requerida per a la seva explotació.

Aquest tipus de manteniment es realitza en centres especialitzats en actuacions de segon nivell, que és com es denomina a aquestes intervencions, entre ells la base de manteniment integral a Vilanova i la Geltrú.

Fora de Catalunya, els centres especialitzats on es duu a terme el manteniment integral esmentat són els de Villaverde (Madrid), Los Prados (Màlaga) i Valladolid -per a trens de viatgers- i les bases de manteniment de Còrdova, Lleó i Miranda d’Ebre per a vagons de mercaderies.

Des de Renfe Ingeniería y Mantenimimento, es presten els serveis de manteniment i transformació de vehicles ferroviaris. Entre ells, es troben les grans operacions de manteniment preventiu pel que fa a les actuacions més complexes que obliguen a la immobilització del vehicle per realitzar-li una intervenció integral.

Durant aquest manteniment es desmunten, reparen i tornen a muntar tots els components del vehicle amb especial atenció a aquells que tenen relació amb la seguretat i la fiabilitat. A més, es revisen, reparen o substitueixen aquells elements del vehicle que, per un desgast o ús, necessiten ser substituïts per mantenir un alt nivell de confort al viatger i aquells que per les seves característiques especials s’apropen al final de la seva vida útil.

Un cop finalitzat el manteniment, es duen a terme proves de funcionament estàtiques i dinàmiques per garantir la correcta funcionalitat del vehicle. Això ajuda a detectar i solucionar problemes abans que hi apareguin, cosa que alhora contribueix a mantenir la fiabilitat i eficiència dels trens.

Amb dècades d’experiència, i combinant tradició i innovació, Renfe s’ha convertit en referent en la prestació de serveis de manteniment integral i transformació de vehicles ferroviaris, a més de moltes altres activitats industrials com la reparació de components ferroviaris, serveis de consultoria d’enginyeria, gestió d’instal·lacions i disseny de tallers.

Tot això amb un compromís indubtable de la companyia amb la sostenibilitat, qualitat, innovació i seguretat, que són els pilars fonamentals en què es basa l’activitat de Renfe i sempre tenint la satisfacció màxima del client final com a principal propòsit de l’empresa, tant dels viatgers com en el transport de mercaderies.