El DPTOP, Foment i l’Ajuntament de L’Hospitalet signen un conveni per impulsar la integració de la xarxa ferroviària a la ciutat

El conseller de PTOP, Joaquim Nadal, la ministra de Foment, Magdalena Álvarez, i l’alcalde de L’Hospitalet de Llobregat, Celestino Corbacho, han signat avui un conveni per a concretar les actuacions que faran possible la transformació d’aquesta ciutat amb l’arribada de l’AVE. L’objectiu és establir els criteris i mecanismes de cooperació entre les tres institucions per dur a terme la integració urbana de la xarxa ferroviària a la zona.  Aquesta actuació comportarà una important inversió en la millora de la xarxa de rodalies en els propers anys.

L’arribada de la línia d’alta velocitat Madrid-Barcelona-frontera francesa a la ciutat de Barcelona, que actualment es troba en fase d’execució avançada, ha de suposar una profunda reorganització i modernització de les infraestructures ferroviàries a tota l’àrea metropolitana, amb especial rellevància a L’Hospitalet, on el ferrocarril té un caràcter estratègic, tant pel funcionament del mateix sistema ferroviari com per la concepció del model de ciutat.

L’objectiu del conveni signat avui a Barcelona és establir els mecanismes de cooperació necessaris entre les tres administracions, per tal d’unificar criteris i avançar en el desenvolupament dels acords subscrits anteriorment entre les parts per a la transformació ferroviària d’aquest municipi, paral·lela al desplegament de la línia d’alta velocitat. El protocol que avui s’ha signat divideix les actuacions previstes en projectes constructius independents, donada la complexitat de les obres:

· Soterrament de la línia de Vilanova i la Geltrú (C-2) des d’abans de l’encreuament amb la Gran Via fins a l’inici de l’intercanviador de la Torrasa, incloent la nova estació subterrània de Bellvitge/El Gornal

· Construcció de la part de Rodalies de l’intercanviador de la Torrassa (C2, C-4)

· Soterrament de la línia de Vilafranca del Penedès (C-4), des de la boca del túnel del Gornal fins a l’intercanviador de la Torrassa

· Cobriment de les vies als trams viables de les línies C-2 i C-4 entre la sortida de l’intercanviador de la Torrassa i el límit amb el terme municipal de Barcelona

Soterrament de la línia de Vilanova

D’acord amb el conveni, el Ministeri de Foment serà l’encarregat de licitar el projecte del soterrament de la línia de Vilanova i la Geltrú. En aquest marc, s’estudiarà una solució de soterrament que permeti que el carrer de les Ciències pugui prolongar-se en sentit transversal a les vies soterrades.

Per a això, serà necessari desviar els col·lectors de la zona, de manera que el Ministeri de Foment encarregarà un projecte de desviació dels col·lectors compatible amb el soterrament. Aquest projecte serà finançat per l’Ajuntament, que haurà de realitzar un replantejament urbanístic per reordenar els nous espais, integrar-los en l’entorn urbà i definir els nous usos. Aquestes modificacions seran tramitades i aprovades per la Generalitat.

Nou intercanviador de Torrassa

El Ministeri de Foment licitarà el projecte constructiu de la part corresponent a Rodalies del nou intercanviador de la Torrassa, que aplegarà les línies C-2 i C-4  de Rodalies, i L1 i L9 de Metro. El seu disseny es projectarà per tal de facilitar els recorreguts dels usuaris i optimitzar la intermodalitat.

Per tal de desenvolupar aquest projecte es constituirà una Comissió Tècnica integrada per 2 representants de cada una de les tres administracions implicades, amb l’objectiu d’estudiar i formular una proposta per garantir la integració urbana dels nous espais que es crearan a la ciutat.

Cobertura de les vies

D’altra banda, el Ministeri de Foment licitarà la cobertura de les vies d’ample ibèric en els trams que sigui possible de les línies C-2 i C-4, entre la sortida de l’intercanviador de la Torrassa i el límit amb el terme municipal amb Barcelona. Aquest projecte es defineix de manera similar a com s’està executant actualment la cobertura de vies a la ciutat de Barcelona.

Supervisar i minimitzar l’impacte

En el marc d’aquest acord, el Ministeri de Foment licitarà les obres del soterrament de la línia de Vilanova, l’intercanviador de la Torrassa i el soterrament de la línia de Vilafranca durant el 2008. Abans, però, les tres administracions subscriuran diversos convenis de col·laboració per tal de fixar les condicions de cofinançament de les tres actuacions.

Pel que fa al cobriment de les vies entre l’intercanviador i Barcelona, s’haurà de licitar d’acord amb els terminis d’execució del projecte de soterrament de la línia de Vilafranca.

Finalment, el Ministeri de Foment s’encarregarà de coordinar tots els agents que intervinguin en els quatre projectes per tal de minimitzar l’impacte de les obres i garantir la integració urbana de les actuacions.