Mapejat de funcions a Decoders DCC

Un dels problemes més comuns que ens troben en el moment de  digitalitzar una locomotora es que els llums no funcionen com esperàvem.

Això es degut al sistema de mapejat (mapping) de les sortides dels decóders.

Autor: Alfred Puig


Mapejat de funcions estandarditzat.

Ens trobem davant de dues generacions de decóders:

  • Els que solament tenen fins a 8 sortides (llum davant i darrera i sis sortides aux.)
  • Els que tenen fins a 14 sortides (llum davant i darrera i dotze sortides aux.)

Abans cal fer una menció a les característiques que presenten les connexions de les locomotores, doncs segons estiguin fetes aquestes connexions podrem establir un mapejat o un altre.

Si tenim un esquema elèctric on el llum del davant, el focus principal del davant i el llum vermell del darrera estan a la mateixa sortida (Llum davant o cable blanc) no podrem fer res a no ser que modifiquem les connexions elèctriques.

Cablejat dels llums connectats a les sortides del decóder: llums davant (Ld) i llums darrera (Lr)

Si tenim un esquema elèctric on el llum del davant, el focus principal del davant, el llum vermell del davant, i el llum del darrera, el focus principal del darrera i el llum vermell del darrera estan a sortides diferents és quan podrem fer el mapejat que ens interessi.

Cablejat dels llums a un decóder amb sortides auxiliars per controlar per separat tots els llums

Una altra prèvia és la de saber com calcular els diferents valors de les CV. Les CV estan configurades per 8 Bits identificats des del Bit 0 al Bit 7. Els bits s’activen per medi d’un codi binari, però amb la majoria de les centrals no permeten la programació en codi binari i per tant s’ha de fer un conversió en decimal. Per a cada Bit li correspon un xifra decimal segons la següent taula.

Calcul del valor decimal de les CV
Bit Bit-0 Bit-1 Bit-2 Bit-3 Bit-4 Bit-5 Bit-6 Bit-7
Posició on on on on on on on on
off off off off off off off off
Valor 1 2 4 8 16 32 64 128
0 0 0 0 0 0 0 0

Si volem activar més d’un bit per a una CV en concret, sumarem els valors decimals.

Abans hem mencionat que hi ha dues generacions de decóders: els que tenen 8 sortides i els en tenen 14.

A la taula següent trobem la matriu per a realitzar el mapejat dels decóders de primera generació. Si el decóder solament té 4 sortides (llums i dues sortides Aux), solament estaran actius els 4 primers Bits.

CV Valor defecte Llum davant Llum darrera Aux-1 Aux-2 Aux-3 Aux-4 Aux-5 Aux-6
F0a 33 1 Bit-0   (1) Bit-1   (2) Bit-2   (4) Bit-3   (8) Bit-4 (16) Bit-5 (32) Bit-6 (64) Bit-7 (128)
F0r 34 2 Bit-0   (1) Bit-1   (2) Bit-2   (4) Bit-3   (8) Bit-4 (16) Bit-5 (32) Bit-6 (64) Bit-7 (128)
F1 35 1 Bit-0   (1) Bit-1   (2) Bit-2   (4) Bit-3   (8) Bit-4 (16) Bit-5 (32) Bit-6 (64) Bit-7 (128)
F2 36 2 Bit-0   (1) Bit-1   (2) Bit-2   (4) Bit-3   (8) Bit-4 (16) Bit-5 (32) Bit-6 (64) Bit-7 (128)
F3 37 4 Bit-0   (1) Bit-1   (2) Bit-2   (4) Bit-3   (8) Bit-4 (16) Bit-5 (32) Bit-6 (64) Bit-7 (128)
F4 38 8 Bit-0   (1) Bit-1   (2) Bit-2   (4) Bit-3   (8) Bit-4 (16) Bit-5 (32) Bit-6 (64) Bit-7 (128)
F5 39 16 Bit-0   (1) Bit-1   (2) Bit-2   (4) Bit-3   (8) Bit-4 (16) Bit-5 (32) Bit-6 (64) Bit-7 (128)
F6 40 32 Bit-0   (1) Bit-1   (2) Bit-2   (4) Bit-3   (8) Bit-4 (16) Bit-5 (32) Bit-6 (64) Bit-7 (128)
F7 41 64 Bit-0   (1) Bit-1   (2) Bit-2   (4) Bit-3   (8) Bit-4 (16) Bit-5 (32) Bit-6 (64) Bit-7 (128)
F8 42 128 Bit-0   (1) Bit-1   (2) Bit-2   (4) Bit-3   (8) Bit-4 (16) Bit-5 (32) Bit-6 (64) Bit-7 (128)
F9 43 0 Bit-0   (1) Bit-1   (2) Bit-2   (4) Bit-3   (8) Bit-4 (16) Bit-5 (32) Bit-6 (64) Bit-7 (128)
F10 44 0 Bit-0   (1) Bit-1   (2) Bit-2   (4) Bit-3   (8) Bit-4 (16) Bit-5 (32) Bit-6 (64) Bit-7 (128)
F11 45 0 Bit-0   (1) Bit-1   (2) Bit-2   (4) Bit-3   (8) Bit-4 (16) Bit-5 (32) Bit-6 (64) Bit-7 (128)
F12 46 0 Bit-0   (1) Bit-1   (2) Bit-2   (4) Bit-3   (8) Bit-4 (16) Bit-5 (32) Bit-6 (64) Bit-7 (128)

Els quadres ombrejats indica el valor de cada CV per defecte o en la configuració de fàbrica.

Com s’estableix el mapejat? Suposem que amb la funció 0 (llums) cap endavant, que li correspon la CV 33, volem encendre el llum blanc del davant connectat a Llum Davant, el focus principal connectat a Aux 1 i el llum vermell del darrera connectat a Aux 3. Mirem a la taula i veiem que hem d’activar els Bits 0, 2 i 4. Mirem el valor decimal que li correspon a cada Bit (1, 4, 16) i els sumem 1 + 4 + 16 = 21, doncs aquest és el valor a introduir a la CV 33.

La taula següent correspon a la segona generació de decóders amb 14 sortides.

CV Valor defecte Llum davant Llum darrera Aux-1 Aux-2 Aux-3 Aux-4 Aux-5 Aux-6 Aux-7 Aux-8 Aux-9 Aux-10 Aux-1 Aux-12
F0a 33 1 Bit-0   1 Bit-1   2 Bit-2   4 Bit-3   8 Bit-4 16 Bit-5 32 Bit-6 64 Bit-7 128
F0r 34 2 Bit-0   1 Bit-1   2 Bit-2   4 Bit-3   8 Bit-4 16 Bit-5 32 Bit-6 64 Bit-7 128
F1 35 4 Bit-0   1 Bit-1   2 Bit-2   4 Bit-3   8 Bit-4 16 Bit-5 32 Bit-6 64 Bit-7 128
F2 36 8 Bit-0   1 Bit-1   2 Bit-2   4 Bit-3   8 Bit-4 16 Bit-5 32 Bit-6 64 Bit-7 128
F3 37 16 Bit-0   1 Bit-1   2 Bit-2   4 Bit-3   8 Bit-4 16 Bit-5 32 Bit-6 64 Bit-7 128
F4 38 4 Bit-0   1 Bit-1   2 Bit-2   4 Bit-3   8 Bit-4 16 Bit-5 32 Bit-6 64 Bit-7 128
F5 39 8 Bit-0   1 Bit-1   2 Bit-2   4 Bit-3   8 Bit-4 16 Bit-5 32 Bit-6 64 Bit-7 128
F6 40 16 Bit-0   1 Bit-1   2 Bit-2   4 Bit-3   8 Bit-4 16 Bit-5 32 Bit-6 64 Bit-7 128
F7 41 32 Bit-0   1 Bit-1   2 Bit-2   4 Bit-3   8 Bit-4 16 Bit-5 32 Bit-6 64 Bit-7 128
F8 42 64 Bit-0   1 Bit-1   2 Bit-2   4 Bit-3   8 Bit-4 16 Bit-5 32 Bit-6 64 Bit-7 128
F9 43 16 Bit-0   1 Bit-1   2 Bit-2   4 Bit-3   8 Bit-4 16 Bit-5 32 Bit-6 64 Bit-7 128
F10 44 32 Bit-0   1 Bit-1   2 Bit-2   4 Bit-3   8 Bit-4 16 Bit-5 32 Bit-6 64 Bit-7 128
F11 45 64 Bit-0   1 Bit-1   2 Bit-2   4 Bit-3   8 Bit-4 16 Bit-5 32 Bit-6 64 Bit-7 128
F12 46 126 Bit-0   1 Bit-1   2 Bit-2   4 Bit-3   8 Bit-4 16 Bit-5 32 Bit-6 64 Bit-7 128

Les interseccions que no tenen valors no es poden seleccionar.

Si volem que una funció estigui desactivada li donarem el valor 0

Aquestes taules son per fer un mapejat estàndard establert per la NMRA, però cada marca pot establir les funcions que calgui. Per exemple hi ha marques que en els decóders de primera generació no ofereixen les sortides Aux 5 i 6 i usen els valors dels Bits 6 i 7 per activar el mode de maniobres o desactivar les inèrcies d’acceleració o frenada.

I, per acabar, hi ha marques que tenen un sistema de mapejat propi com és el cas del decóders de la marca ESU.

Un exemple

Hem digitalitzat una antiga 333 d’Electrotren a la que hem substituït la placa de leds originals per una nova placa amb un led d’alta intensitat pel focus principal i dos leds biclor blanc/vermell.

Placa original amb els tres leds grocs.
Nova placa amb les leds modificats.

Els leds els hem connectat de la següent manera: els pilots blans del davant a la sortida LD de decoder, els pilots blancs del darrera a la sortida LR, els focus principals a les sortides Aux 1 el de davant i Aux 3 el de darrere, i els pilots vermells a les sortides Aux 2 els de darrere i Aux 4 els del davant.

Amb aquesta nova placa hem fet el següent mapejat:

CV 33 34 35 36 37 38
Valor 1 2 4 8 16 32

Amb aquests valor aconseguim que amb la funció de llums activada i en marxa endavant s’encenen els pilots blancs davanters, amb la F1 activada s’encén el focus principal davanter, amb la F3 activada s’encenen els pilots vermells del darrera. De la mateixa manera amb la funció de llums activada i en marxa enrere s’encenen els pilots blancs del darrere, amb F2 el focus principal del darrera i amb F4 els pilots vermells del davant.