Guia ràpida per l’ús del Multimaus de Roco.

Mostrem una petita guia en només tres passos per utilitzar els controls Multimaus de Roco.

Autor: Alfred Puig


1er. Pas. Canviar la direcció de la locomotora

Premeu simultàniament les tecles:

a la pantalla veurem que posa CV  1  i en uns segons  V = 3 parpellejant.

Posem el nou valor de la direcció de la locomotora fins un màxim de 9 dígits i veurem V = **** parpellejant, confirmem amb la tecla OK i veurem en la pantalla la paraula PROG.

Exemple:

Tenim la locomotora amb la direcció número 3, que es el número que ve de fàbrica, premem simultàniament les tecles Menú + 1 i ens diu que el valor es 3 (V = 3).

Volem que la locomotora tingui la direcció 463, mentre estigui la indicació V = 3, donem el nou valor amb les tecles numèriques V = 463 i prenem la tecla OK i a la pantalla veurem la paraula PROG. Ja tenim la locomotora amb la nova direcció.

2on. pas. Introduir la nova locomotora a la memòria del Multimaus

Premeu les tecles:

fins que a la pantalla es llegeixi la paraula NUEV? i li diem OK. Ara hem d’introduir el nom pel qual coneixem aquesta locomotora amb un màxim de 5 caràcters (cada tecla numèrica serveix per la introducció de varis caràcters), un cop introduït el nom acceptem amb la tecla OK, i a la pantalla ens apareix  L   3  parpellejant. En aquest moment hem d’introduir el número de la direcció de la nova locomotora (463 en l’exemple anterior) i acceptem amb OK. Ara ens  apareix una nova pantalla amb els caràcters 128 P, acceptem amb OK i a la pantalla ens apareix la nova locomotora.

Exemple:

Volem introduir una nova locomotora amb la direcció 463 que coneixem amb el nom de CIVIA: seleccionem amb les fletxes fins que llegim NUEV?, acceptem amb OK, introduïm el nom amb les tecles 2 + 4 + 8 + 4 tres vegades i 2 una vegada i ens queda la paraula CIVIA a la pantalla, acceptem amb OK, introduïm el valor de la direcció L  463, acceptem amb OK, i acceptem una altra vegada per tenir els  passos de velocitat a 128P. Ja tenim introduïda la nova locomotora CIVIA a la base de dades.

3er. Pas. Opcional. Introdu1ïr una nova locomotora des de la direcció.

Premeu simultàniament les tecles

veiem que la pantalla canvia de tenir el nom d’una locomotora a una pantalla amb un número de 4 xifres precedit per la lletra L, L0003.

Ara amb les fletxes

podem anar canviant de locomotora per la seva direcció. Amb aquest mètode les locomotores NO queden memoritzades en el comandament.