Bloqueig telefònic per les trobades modulars

Amb el present document volem suggerir un sistema, simple i no onerós, que permeti establir un boqueix telefònic per a la comunicació entre les diferents estacions a una trobada modular.

Autor: Alfred Puig


Equip.

Cada estació estarà dotada per una parella de telèfons sense fil que tinguin la característica que entre ells es permeti una trucada interna per medi d’una tecla. No serveixen qualsevol tipus de telèfons sense fil doncs n’hi ha que per establir una trucada interna s’ha de fer per medi de la selecció d’un menú, i aquests no ens serveixen per no ser massa pràctics. S’ha de poder fer una trucada directe per medi de només una tecla.

Una bona opció són els telèfons Duo de la casa Daewoo.

Funcionament.

Suposem una instal·lació amb 5 estacions lineals, que identifiquem com Estació 1 a 5, cada estació estarà dotada d’una parella de telèfons identificats com Telèfon 1 i Telèfon 1′ a Telèfon 5 i Telèfon 5′.

Començant des de l’estació 1, es distribueixen els telèfons suplementaris a l’estació següent de manera que l’estació 1 es queda amb el Telèfon 1 i cedeix a l’estació 2 el Telèfon 1′.

L’estació 2 rep el telèfon 1′, es queda el Telèfon 2 i cedeix a l’estació 3 el Telèfon 2′.
La parella de telèfons de l’estació 5 queden de reserva.

Hem d’enviar un tren des de l’estació 1 a l’estació 2, per medi del Telèfon 1 truquem a l’estació 2 fent una trucada interna i demanem l’autorització per expedir el tren. L’estació 2 al seu torn es comunica amb l’estació 3 fent una trucada interna amb el Telèfon 2.

Si el tren ha d’anar des de l’estació 5 a l’estació 4, l’estació 5 usa el Telèfon supletori 4 per comunicar-se amb l’estació 4.

Suposem ara que tenim una instal·lació amb tres ramals amb una estació central d’enllaç.

En aquest cas la distribució dels telèfons seria la següent:

Ara els telèfons supletoris es distribueixen des de les estacions dels extrems a l’estació d’enllaç, de manera que l’estació d’enllaç té els telèfons supletoris de les estacions col·laterals. Així l’estació 1 es queda amb el Telèfon 1 i cedeix a l’estació 2 el Telèfon 1′. L’estació 2 rep el Telèfon 1′, es queda el Telèfon 2 i cedeix a l’estació d’enllaç el Telèfon 2′. De la mateixa manera l’estació 4 es queda amb el Telèfon 4 i cedeix a l’estació 3 el Telèfon 4′ i l’estació 3 cedeix el Telèfon 3′ a l’estació d’enllaç. D’igual manera es fa amb el ramal de les Estacions 5 i 6, on cada una cedeix a l’estació anterior els telèfons 5′ i 6′. L’estació d’enllaç en aquest cas rep els telèfons supletoris de les estacions col·laterals: els telèfons supletoris de les estacions 2, 3 i 5. La parella de telèfons de l’estació d’enllaç queden de reserva.

Conclusions

El sistema de Bloqueig Telefònic per medi de telèfons sense fils supletoris em sembla és més senzill per les següents raons:

  • La comunicació és intima i personalitzada a diferència de l’ús de emissores on la comunicació és general i sorollosa.
  • El sistema de trucada es directe sense haver de dependre de la memorització d’un número concret com seria el de l’ús d’una centraleta.

Tot i així troben alguna desavantatge doncs hem de comunicar sempre tots els trens siguin directes o no, parin a la nostra estació o no. Però a la realitat el Bloqueig Telefònic servia per comunicar tots els trens, siguin directes o no.

Exemples.

Segons la taula Horària hem d’expedir el Tren1 de Rodalies que surt de l’estació 1 amb destí a l’estació 4 i parada a totes les estacions.

  • Des de l’estació 1 ens comuniquem amb l’estació 2 i demanem autorització per expedir el Tren 1 amb destí a l’estació 4 amb parada a totes les estacions.
  • Un cop autoritzada l’expedició del tren, l’estació 2 es comunica amb l’estació 3 i demana autorització.
  • L’estació 3 fa el mateix amb l’estació 4.

Segons la taula Horària hem d’expedir el Tren 2 Directe que surt de l’estació 1 amb destí a l’estació 5 sense parades.

 

  • Des de l’estació 1 ens comuniquem amb l’estació 2 i demanem autorització per expedir el Tren 2 amb destí a l’estació 5 sense parades.
  • Un cop autoritzada l’expedició del tren, l’estació 2 es comunica amb l’estació 3 i demana autorització per expedir el Tren 2 amb destí a l’estació 5 sense parades.
  • L’estació 3 fa el mateix amb l’estació 4.
  • L’estació 4 comunica a l’estació 5 l’expedició d’un tren sense parades amb destinació a l’estació 5.