Publicació: “Señales de entrada de trenes en las estaciones”

Nova publicació del nostre company Alfred Puig, que ens mostra les possibles combinacions i aspectes de les senyals a l’entrada de les estacions, durant l’època III, contemplant:

  • Estacions amb senyals lluminoses
  • Estacions amb senyals semafòriques
  • Estacions amb senyal quadrada d’entrada i disc d’avançada
  • Estacions sense senyal d’entrada (amb punt protegit) i disc vermell d’avançada

Tot això en base al “Círculo de Entrada de Trenes en las Estaciones” de RENFE, document que forma part del fons de l’Agrupament Ferroviari de Barcelona.

El podeu veure i descarregar a la Biblioteca Digital de la web, a l’apartat Publicacions .