Renfe inverteix 2,46 milions en la creació de continguts digitals formatius per als pròxims tres anys

Agilitzarà els temps de formació online
· Actualment, el 85% de la formació impartida és de matèries ferroviàries especialitzades de les quals no existeixen continguts digitals formatius al mercat
· Els continguts estaran vinculats a les activitats essencials de Renfe, com operacions, seguretat, conducció, comercial i manteniment
· Tres de cada quatre treballadors de Renfe van participar l’any passat en alguna activitat formativa de la companyia, que va impartir 9.535 cursos

Barcelona, 10 de novembre de 2023 (Renfe).
Renfe invertirà 2,46 milions d’euros en la creació de continguts digitals formatius per als pròxims tres anys, que permetrà homogeneïtzar els recursos i agilitzar els temps de formació online.

Actualment, el 85% de la formació impartida per Renfe és de matèries ferroviàries especialitzades de les quals no existeixen continguts digitals formatius en el mercat.

Per això, la companyia impulsarà una primera producció massiva de continguts que cobrirà parcialment aquesta necessitat. La creació, manteniment i actualització de continguts digitals és una necessitat nova vinculada a les activitats essencials del Grupo Renfe, com ho són operacions, seguretat, conducció, comercial i manteniment.

En aquest sentit, Renfe ha adjudicat a l’empresa Gestión del Conocimiento SL (Grupo Hedima), per import de 2,46 milions d’euros, el contracte dels serveis de creació i evolució de continguts psicopedagògics digitals per a la formació online del Grupo, amb una vigència de 36 mesos.

L’objectiu de Renfe és crear una Factoria de Continguts Digitals, que centralitzarà l’elaboració dels continguts específics de l’activitat ferroviària per a totes les societats del Grupo Renfe (Viatgers, Mercaderies, Lloguer de Material Ferroviari, Fabricació i Manteniment, i Internacional).

Campus Virtual Renfe
El Grupo Renfe disposa d’un entorn d’aprenentatge per a l’autodesenvolupament dels seus treballadors a través del Campus Virtual Renfe, que abasta tres aspectes: la gestió de l’activitat formativa, un sistema d’aprenentatge LMS (Learning Management System) i un entorn d’aprenentatge anomenat SocialForm.

A través de l’eina LMS per a la formació es disposa d’un conjunt de recursos d’aprenentatge actualitzats i adaptats a l’ús online per a accions de formació basades en metodologies d’e-learning, també com a complement per a models d’aprenentatge de caràcter presencial.

La gamificació i el fraccionament dels continguts en píndoles formatives de consum ràpid són dos elements que vertebren també el canal mòbil com a un pilar de reforç d’aprenentatge i consolidació de coneixement, que aporta aspectes motivadors i més flexibilitat i control de l’alumnat sobre la seva dedicació a l’activitat formativa.

Molts d’aquests continguts són estàndards i es poden incorporar directament des de solucions existents en el mercat, específicament aquells que estan relacionats amb competències “soft skills”, habilitats personals: comunicació, productivitat, desenvolupament i gestió de negoci, lideratge, gestió d’equips, etc.

Reconstruir una part dels continguts que avui formen part dels recursos específics de la formació presencial, en recursos d’aprenentatge per a e-learning, era una tasca pendent i amb la contractació d’aquest servei permetrà al Grupo Renfe agilitzar i millorar l’activitat formativa de caràcter especialitzat.

Més de 9.500 cursos i 12.000 participants
L’activitat formativa de Renfe és intensa. En 2022, sobre una plantilla de més de 16.000 treballadors, gairebé 12.000 participants van formar part d’alguna acció d’aprenentatge, la qual cosa representa el 75% de la plantilla, amb un increment del 4,5% respecte de 2021.

Aquests 12.000 participants han estat alumnes de 9.535 cursos, completant un total de més d’1.600.000 hores de formació al llarg d’aquests 12 mesos.

La part més de gran de l’activitat es desenvolupa sobre competències especialitzades en l’àmbit ferroviari: El 70% sobre seguretat integral, prop d’un 15% formació comercial, més d’un 5% formació tècnica de manteniment i gairebé un 10% en habilitats transversals.

En 2022 es van incrementar en més d’un 75% les hores de formació online respecte a l’any anterior fins a completar més de 92.000 hores de formació: fonamentalment de les competències de seguretat integral i d’habilitats transversals (idiomes, habilitats personals i de gestió, autodesenvolupament, experiència de client, informàtica bàsica). Aquesta activitat, de formació a través de l’entorn virtual en format e-learning, que gairebé representa avui el 6%, caldrà anar incrementant-se fins a més del 20%, complementant a la formació presencial sobretot en les competències específiques ferroviàries.