La xarxa de metro recupera el 100% del passatge d’abans de la pandèmia

10 de setembre del 2022
Les xarxes de metro i autobusos de Transports Metropolitans de Barcelona continuen el seu procés de recuperació de passatge. Des del setembre, Metro ha superat alguns dies la demanda del 2019 i Bus ha arribat al 90% de recuperació en alguns dies laborables.

La xarxa de metro ha recuperat el 100% del passatge que hi havia abans de la pandèmia, amb nivells de passatge similars, i en molts dies superiors, als de l’any 2019. Com a exemple, el passat 1 de setembre es van registrar un 5% més de validacions que l’any 2019 (prenent com a referència un dia equivalent). El 7 de setembre, amb un 3,3% més de validacions respecte a l’any 2019, es va arribar a 1,175 milions de viatges, mentre que el 8 de setembre van ser 1,154 milions de viatges.

S’ha assolit així un objectiu perseguit des de fa mesos. De fet, s’està absorbint aquest passatge amb millors condicions que l’any 2019, fins i tot a les hores punta. Això és possible perquè l’oferta de trens actual és la màxima de la història de metro. L’any 2019 circulaven en hora punta 155 trens. Actualment es posen en servei 166. Els increments es concentren principalment a les línies 1 i 5, les que suporten un major nombre de passatgers.

Aquesta major disponibilitat del nombre de trens representa un gran esforç de manteniment, que es realitza seguint un criteri de manteniment de cicle llarg, posant diàriament en circulació tot el material mòbil disponible. La majoria de xarxes de metro mantenen entorn un 12% dels seus trens en retén, duent a terme un manteniment de cicle curt.

A la xarxa d’autobusos, la demanda se situa entorn de les 600.000 validacions diàries. El dimecres d’aquesta setmana es va arribar a les 623.000, el que situa una recuperació del 90% respecte al 2019. L’oferta de bus actual és l’equivalent al 100% dels serveis en temporada d’hivern, amb més de 900 vehicles al carrer.

La presidenta de TMB Laia Bonet destaca aquesta recuperació del nombre de viatgers previ a l’esclat de la pandèmia: “el transport públic va ser un dels grans afectats després del confinament i des d’aleshores hem tingut una recuperació progressiva”. Aquest creixement de la demanda a les xarxes de TMB “és un pas més per consolidar el transport públic com a principal resposta a les necessitats de mobilitat de la ciutadania”. En aquest sentit, també ha fet èmfasi en la bona valoració que els usuaris donen al servei de les xarxes de transport públic de TMB en un moment en el qual s’està oferint l’oferta més gran de la història tant en metro com en bus.

Vendes de títols bonificats
Les vendes d’abonaments han continuat creixent des de la posada en marxa de les tarifes reduïdes el passat 1 de setembre i ja superen els 950.000 títols venuts per TMB. La venda de la T-usual segueix incrementant-se exponencialment. S’han venut ja des de l’1 de setembre quasi 200.000 abonaments i ja suposa un 20% de les vendes, havent multiplicat per tres les vendes equivalents en els mateixos dies d’un mes ordinari abans de la bonificació. Es manté la T-casual com el títol més venut i representa el 31% del total dels abonaments venuts, amb un total de 300.000, el que representa 1,4 vegades més. La T-jove ha multiplicat fins a 7 vegades les seves vendes. El 98,5% de les vendes s’han realitzat mitjançant les distribuïdores i els canals digitals de TMB.