TMB. La línia H12 incrementarà les seves prestacions fins a convertir-se en un BRT (Bus Rapid Transit) elèctric

24 d’agost del 2022
· TMB ha participat, com a membre del consorci de la Unió Internacional del Transport Públic (UITP), en el programa e-BRT 2030, subvencionat per la UE, i que va rebre l’adjudicació el passat 20 de juliol
· Transports Metropolitans de Barcelona començarà a desplegar durant el 2023 una sèrie d’innovacions tecnològiques que permetran a la línia H12 (Gornal-Besòs/Verneda) incrementar les seves prestacions i transformar-se en un BRT elèctric. Aquestes millores es podran implementar gràcies a una subvenció d’1,2 M€ atorgada per la UE.

La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha destacat aquest “projecte innovador que permetrà electrificar totalment una línia de bus i millorar el servei amb les últimes tecnologies per fer un bus més ràpid, més sostenible i més confortable”.

Els diversos desenvolupaments i elements tecnològics que faran possible la transformació de l’actual línia H12 en un BRT elèctric es poden agrupar en tres grans blocs: electrificació, millora de la regularitat i millora de l’experiència de l’usuari. Així, de manera resumida, aquestes seran les implementacions que han de permetre aquesta transformació:
– Electrificació completa de la línia, amb la instal·lació de carregadors en les cotxeres amb “smart charging” (sistema de càrrega intel·ligent), estacions de càrrega d’oportunitat als terminals de línia i busos elèctrics d’alta capacitat
– Millora de la regularitat de la línia, gràcies a la connexió dels centres de control de bus i del centre municipal de control del trànsit, l’aplicació d’estratègies d’adherència a l’interval de pas dels busos (que passen per l’activació de la prioritat semafòrica en diverses cruïlles), i diversos desenvolupaments en matèria de sistemes intel·ligents de transport (ITS)
– Millora de l’experiència de viatge de totes les persones usuàries, amb el coneixement de la demanda en tot moment per part de TMB, ja sigui en temps real (mitjançant la sensorització en parades i busos) o a dies vista (gràcies a l’elaboració d’un model predictiu), la millora d’informació a bord del bus i la videovigilància embarcada.

La implantació començarà formalment durant el gener del 2023 i tindrà una durada de 4 anys. Inicialment, s’aniran desplegant els diversos elements tecnològics anteriorment descrits i s’aniran recollint dades per verificar l’increment de les prestacions de la línia, fins a la seva completa transformació en un BRT elèctric.

Consorci amb la UITP
La UITP va escollir la proposta de TMB i la va integrar al seu Consorci, del qual també formen part empreses operadores de ciutats com Amsterdam, Atenes o Munic, centres de recerca i empreses tecnològiques d’abast europeu i de l’Amèrica Llatina com Bogotà o Quito. El projecte va ser lliurat el passat 26 d’abril a la UE i el 20 de juliol es va fer pública l’adjudicació a la UITP, després de superar unes altres dues propostes.

Des de començament del 2022, TMB ha estat treballant amb la UITP, amb la VUB (Universitat Lliure de Brussel·les) i amb la resta d’organitzacions en la confecció de la proposta, particularitzant “el Demo Use Case” (Cas d’ús de demostració) de Barcelona i integrant-la amb els diversos WP (paquets de treball) que formen el projecte global.