Les ATM de Girona, Lleida i Tarragona aproven la reducció de tarifes del transport públic de setembre a desembre de 2022

· Els abonaments per a usuaris més habituals gaudiran d’una reducció del 50% del seu preu i els títols T-10 i T-10/30, del 30%
· Els descomptes s’aplicaran en els títols adquirits entre l’1 de setembre i el 31 de desembre de 2022 i la major part caducaran el 31 de gener de 2023

El Consells d’Administració de les Autoritats Territorials de la Mobilitat (ATM) de Lleida, Tarragona i Girona han aprovat la reducció la reducció del preu dels principals títols de transport públic integrat adquirits des del dia 1 de setembre i fins al 31 de desembre de 2022.

El Reial Decret llei 11/2022, de 25 de juny, i l’Ordre Ministerial de 15 de juliol, impulsades pel govern espanyol, contemplen l’aplicació de reducció de preu al transport urbà i interurbà d’un 30% dels abonaments i títols multiviatge. En conseqüència, les administracions consorciades en el si de les ATM de Lleida, Girona i Tarragona, han decidit implantar la mesura i complementar amb un altre 20% la reducció del preu dels títols integrats més recurrents fins arribar a un descompte del 50%, amb càrrec als pressupostos de les entitats. Els títols multiviatge per a usuaris/es menys habituals tindran el descompte del 30%.

En concret, les tarifes seran les següents:

ATM LLEIDA

Títols ordinaris:
Títol
1 zona  2 zones
  Actual
 Bonificada Actual
Bonificada
T-10
10,00 €
7,00 €
15,55 €
10,90 €
T-10/30
 7,95 €
 5,60 € 
12,60 €
 8,85 €
T-50/30
 30,50 €
15,25 €
 44,45 €
 22,25 €
T-MES
40,20 €
20,10 €
58,20 €
 29,10 €
Títols bonificats per a famílies nombroses i monoparentals:
       
Títol 1 zona
  2 zones
 
Actual Bonificada
Actual   Bonificada
T-Mes FM/FN General  32,15 € 16,10 €  46,55 €  23,30 €
T-Mes FM/FN Especial 20,10 € 10,05 €  29,10 €   14,55 €
T-70/90 FM/FN General  56,00 €  28,00 €  87,10 €  43,55 €
T-70/90 FM/FN Especial  35,00 € 17,50 €  54,45 €  27,25 €
Títols bonificats per a persones en situació d’atur:
Títol 1 zona 2 zones
Actual Bonificada  Actual  Bonificada
T-Mes  10,00 € 5,00 €  10,00 € 5,00 €

ATM GIRONA

Titols ordinaris
Titol 1 zona 2 zones 3 zones
Actual Reduida Actual Reduida Actual Reduida
T-10 11,00€ 7,70 € 21,50 € 15,05 € 30,00 € 21,00 €
T-10/30 9,70 € 6,80 € 18,00 € 12,60 € 24,00 € 16,80 €
T-50/30 35,00 € 17,50 € 56,00 € 28,00 € 78,00 € 39,00 €
T-MES 47,00 € 23,50 € 68,00 € 34,00 € 92,00 € 46,00 €
Titols bonificat per a families nombroses i monoparentals
Titol 1 Zona 2 Zones 3 Zones
Actual Reduida Actual Reduida Actual Reduida
T- Mes FM/FN General 37,60 € 18,80 € 54,50 E 27,25 € 73,60 € 36,80 €
T-Mes FM/FN Especial 23,50 € 11,75 € 34,00 € 17,00 € 46,00 € 23,00 €
T-70/90 FM/FN General 61,60 € 30,80 € 120,40 € 60,20 € 168,00 € 84,00 €
T-70/90 FM/FN Especial  38,50 € 19,25 € 75,25 € 37,65 € 105,00 € 52,50 €

ATM TARRAGONA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquests títols caducaran el 31 de gener de 2023, a excepció dels títols T-70/90 FM/FN adquirits en període esmentat, que caducaran als 90 dies de la seva primera validació. Els títols adquirits fins el 31 d’agost de 2022 mantindran les condicions d’utilització i caducitat actuals. Aquestes reduccions sobre els preus no s’aplicaran als títols propis dels operadors.

Reducció al transport no integrat
Així mateix, en el cas dels serveis regulars de transport de viatgers per carretera de competència de la Generalitat de Catalunya que no formen part de cap sistema tarifari integrat, es preveu una reducció en el preu dels títols multiviatge existents en un 50 % durant el període de l’1 de setembre al 31 de desembre del 2022. Aquest descompte abasta els títols T-10/120 establerts a diversos territoris, com en els recorreguts interns de les Terres de l’Ebre; les comunicacions des de les Terres de l’Ebre amb Tarragona i Barcelona; de diverses comarques del Pirineu amb Lleida o Barcelona; del Baix Empordà i l’Alt Empordà amb Barcelona o als abonaments amb targeta moneder existent a la Garrotxa, el Ripollès, el Pla de l’Estany o la Selva
27 de juliol de 2022