ATM. Avís – Reducció temporal de tarifes

Els nous preus només aplicaran des del dia 1 de setembre i fins al 31 de desembre de 2022. Pel que fa a la caducitat, tots els títols adquirits el 2022 (amb descompte o sense) seran vàlids fins al 15 de gener de 2023.

Reducció temporal de tarifes Setembre-Desembre de 2022
L’Autoritat del Transport Metropolità aplica una reducció del preu dels principals títols de transport públic integrat. Els nous preus s’aplicaran en la compra de títols des del dia 1 de setembre fins al 31 de desembre de 2022. El Reial decret llei 11/2022, de 25 de juny, i l’Ordre ministerial de 15 de juliol, impulsades pel Govern espanyol, preveuen aplicar una reducció de preu al transport urbà i interurbà d’un 30 % pel que fa als abonaments i títols multiviatge. Així, les administracions consorciades en el si de l’ATM (Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona i AMB) implanten la mesura i complementen amb un 20 % més la reducció del preu dels títols integrats més recurrents.

Títols amb reducció de preu
La reducció de preu serà d’un 50% en els abonaments, tant pel que fa al mensual (T-usual) com pel que fa al trimestral per a joves menors de 25 anys (T-jove), així com pel que fa a les seves versions per a famílies monoparentals i nombroses, a més del títol per a persones en situació d’atur.

Pel que fa als títols multiviatge que són els emprats per les persones que viatgen amb menys recurrència, el descompte serà d’un 30% en alguns d’ells com la T-casual.

Els títols integrats que no varien de preu són: T-familiar, T-grup i T-dia.
La reducció aplica tant a títols magnètics com a T-mobilitat.
Consulta els preus dels títols propis d’operadors i administracions als seus webs.

Caducitat
Per tal de fer possible la convivència de dues tarifacions en un mateix exercici, cal modificar la caducitat dels títols de 2022. En aquest sentit, s’ha acordat que tots els títols adquirits l’any 2022 seran vàlids fins al 15 de gener de 2023, excepte la targeta T-16 i la targeta T-verda que tenen la seva pròpia caducitat.

Bescanvis
Els títols adquirits durant l’any 2022 i sense començar a utilitzar (siguin adquirits amb tarifes de gener o de setembre de 2022) es podran bescanviar per títols de la mateixa classe de l’any 2023 des de l’1 de gener fins al 31 de març de 2023, abonant-ne la diferència de preu si s’escau. En cas de no haver-hi diferència entre el preu d’adquisició del títol i el nou preu o ser aquesta negativa, es podran bescanviar, sense cap transacció monetària ni compensació als centres d’atenció al client dels principals operadors de transport.

Canals d’atenció
Contacta amb nosaltres: 900 928 900
Centres d’atenció presencial

Finançament de la mesura
Aquesta reducció de tarifes s’ha fet en aplicació del RDL 11/2022 de 25 de juny i amb el finançament del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana i les administracions consorciades de l’ATM: Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).