Ferrocarrils inicia els treballs previs per les obres de millora al túnel de la línia Llobregat Anoia a ambdós extrems de l’estació de l’Hospitalet-Av. Carrilet

• L’actuació consisteix en la construcció d’una nova contravolta i la instal·lació de noves vies en placa formigonada en dos trams d’uns 200 metres cadascun als extrems de l’estació de l’Hospitalet-Av. Carrilet, igual que es va fer l’any passat entre les estacions d’Almeda i Cornellà Riera
• La intervenció es deu a la voluntat de Ferrocarrils de fer les obres necessàries per dotar la infraestructura d’una major robustesa davant les variacions del nivell freàtic i minimitzar-ne el cost de manteniment Imatge actual del tram de túnel entre Hospitalet i Almeda.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) inicia aquesta setmana els treballs previs de les obres de millora del túnel de sortida de Barcelona de la línia Llobregat-Anoia, a ambdós extrems de l’estació de l’Hospitalet-Avda. Carrilet. Per a aquests treballs previs, i d’acord amb l’Ajuntament de l’Hospitalet, quedarà afectat un tram d’uns 400 metres de l’Avinguda del Carrilet fins a mitjans de setembre, aproximadament. Les obres de millora consisteixen en la substitució estructural de la llosa de la contravolta del túnel en dos trams d’uns 200 metres cadascun a banda i banda de l’estació d’Av. Carrilet (entre els pk 3+374 i 3+554 i els pk 3-820 i 4+010) i la instal·lació d’una nova via en placa formigonada per tal de millorar la robustesa de la infraestructura davant les variacions del nivell freàtic i minimitzar-ne el cost de manteniment.

Els treballs, amb un import aproximat de 4,4 milions, se centraran en la reparació de l’antiga contravolta i l’execució d’una de nova fixada a l’actual i a les pantalles del túnel, la qual tindrà un gruix de 45 cm. També se substitueix l’actual via en balast per una via en placa formigonada, que aporta major fiabilitat al servei alhora que requereix un menor manteniment. Una part de les obres es realitzarà en horari nocturn i la resta, coincidint amb el període d’agost on baixa la demanda, amb vies úniques temporals entre Sant Josep i Almeda.

Aquesta actuació, que ja es va realitzar l’any passat entre les estacions d’Almeda i Cornellà Riera, s’emmarca dins del constant procés de renovació dels diferents equipaments, instal·lacions i localitzacions que duu a terme Ferrocarrils per continuar donant un servei de qualitat als clients. En aquella ocasió, es va actuar en un tram de 600 metres entre les estacions d’Almeda i Cornellà Riera amb uns resultats molt satisfactoris ja que el nivell freàtic de la zona de l’actuació ha pujat 4,5 metres des de l’estiu passat i s’han minimitzat les filtracions al túnel d’FGC.
7 de juny de 2022