L’ATM aprova les noves denominacions de 21 estacions ferroviàries

• 20 estacions actuals de metro, FGC, Rodalies i TRAM canviaran la seva denominació
• Santa Perpètua de Mogoda tindrà una estació nova que s’anomenarà Santa Perpètua de Mogoda Riera de Caldes

09/05/2022 L’ATM ha aprovat noves denominacions d’estacions ferroviàries, seguint les recomanacions de la seva Comissió de Nomenclatura. Aquesta comissió reuneix Administracions i operadors del transport per coordinar la nomenclatura de la xarxa de transport públic. Compta amb l’assessorament de l’Institut d’Estudis Catalans i escolta el parer de totes les administracions concernides a cada proposta.

A banda de decidir el nom de les noves estacions, l’ATM ha iniciat un procés de revisió de les denominacions actuals que té 2 línies de treball:
1. Donar sentit a tota la xarxa de transport públic ferroviari com un sistema integrat, de manera que:
a. Les estacions d’enllaç tinguin el mateix nom encara que siguin d’operadors diferents.
b. No hi hagi dues estacions no enllaçades que tinguin el mateix nom.
El propòsit és evitar confusions entre els usuaris. Denominacions diferents per a estacions no vinculades i denominacions coincidents per a estacions vinculades.
2. Adequar millor la denominació de determinades estacions a la realitat del lloc on es troben, especialment si hi ha reivindicacions veïnals o municipals en aquest sentit.

En aplicació d’aquests criteris, l’última tongada de denominacions aprovades és la següent:
1. Unificació de noms d’estacions intermodals:
– 1.1. Les estacions Fabra i Puig de metro i Sant Andreu Arenal de Rodalies s’unifiquen en Fabra i Puig. Per tant, es modifica la denominació de l’estació de Rodalies.
– 1.2. Les estacions Sant Andreu de metro i Sant Andreu Comtal de Rodalies s’unifiquen en Sant Andreu. Per tant, es modifica la denominació de l’estació de Rodalies.
– 1.3. Les estacions Clot de metro i Clot-Aragó de Rodalies s’unifiquen en El Clot. Per tant, es modifiquen totes dues denominacions.
– 1.4. Les estacions Terrassa Estació del Nord de FGC i Terrassa de Rodalies s’unifiquen en Terrassa Estació del Nord. Per tant, es modifica la denominació de l’estació de Rodalies.
– 1.5. Les estacions Martorell Central de FGC i Martorell de Rodalies s’unifiquen en Martorell Central. Per tant, es modifica la denominació de l’estació de Rodalies.
– 1.6. Les estacions Torre Baró | Vallbona de metro i Torre Baró de Rodalies s’unifiquen en Torre Baró | Vallbona. Per tant, es modifica la denominació de l’estació de Rodalies.
2. Diferenciació d’estacions no enllaçades:
– 2.1. Les estacions Bellvitge de metro i de Rodalies passen a denominar-se, respectivament, Bellvitge Rambla Marina i Bellvitge | Gornal.
– 2.2. Les estacions Rubí de FGC i de Rodalies passen a denominar-se, respectivament, Rubí Centre i Rubí Can Vallhonrat.
– 2.3. Les estacions Sant Cugat de FGC i de Rodalies passen a denominar-se, respectivament, Sant Cugat Centre i Sant Cugat Coll Favà.
– 2.4. L’estació Santa Perpètua de Mogoda de Rodalies passa a denominar-se Santa Perpètua de Mogoda La Florida. La nova estació de Rodalies que s’obrirà a Santa Perpètua es denominarà Santa Perpètua de Mogoda Riera de Caldes.
3. Adequació a la realitat del lloc:
– 3.1. L’estació de metro Drassanes passa a denominar-se La Rambla | Drassanes.
– 3.2. L’estació de metro Vall d’Hebron passa a denominar-se Vall d’Hebron | Sant Genís.
– 3.3. L’estació de metro Llucmajor passa a denominar-se Llucmajor | República.
– 3.4. L’estació de metro Congrés passa a denominar-se Congrés | Indians.
– 3.5. La parada de Tram Wellington passa a denominar-se Wellington | UPF.

En resum, els esmentats canvis ordenats per operador són els següents:
ESTACIONS FERROVIÀRIES

Nom actual NOU NOM Operador
Rubí Rubí Centre FGC
Sant Cugat Sant Cugat Centre FGC
Bellvitge Bellvitge Rambla Marina FMB
Drassanes La Rambla / Drassanes FMB
Clot  El Clot FMB
Congrés Congrés /  Indians FMB
Llucmajor Llucmajor / República FMB
Vall d’Hebron Vall d’Hebron / Sant Genís  FMB
 Bellvitge Bellvitge /  Gornal Rodalies ADIF
Clot-Aragó* Barcelona El Clot Rodalies ADIF
Martorell Martorell Central Rodalies ADIF
Rubí Rubí Can Vallhonrat Rodalies ADIF
Sant Andreu Arenal* Barcelona Fabra i Puig Rodalies ADIF
Sant Andreu Comtal* Barcelona Sant Andreu Rodalies ADIF
Sant Cugat del Vallès Sant Cugat Coll Favà Rodalies ADIF
Sant Martí de Centelles Sant Martí de Centelles – Aiguafreda Rodalies ADIF
Santa Perpètua de Mogoda Santa Perpètua de Mogoda La Florida Rodalies  ADIF
(futura estació) Santa Perpètua de Mogoda Riera de Caldes Rodalies ADIF
Terrassa Terrassa Estació del Nord Rodalies  ADIF
Torre del Baró* Torre Baró / Vallbona  Rodalies  ADIF
Wellington Wellington / UPF TRAM

 * les estacions dins del municipi de Barcelona són anomenades internament per l’operador Rodalies de Catalunya Renfe anteposant Barcelona. Exemple: Barcelona Clot-Aragó, passarà a ser Barcelona El Clot.
La substitució dels noms en la senyalització i el material informatiu serà progressiva, aprofitant al màxim les sinergies que pugui haver-hi amb altres actuacions per tal de minimitzar els costos.

Canvis noms estacions ferroviàries ATM 2022