Surt a informació pública l’estudi informatiu del projecte d’ampliació i integració urbana de la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils a Manresa

• L’actuació inclou l’enderroc de l’actual estació de Manresa-Baixador i la construcció d’una de nova sota el passeig de Pere III i la plaça Espanya, així com la integració urbana del ferrocarril des de l’estació de Manresa-Alta fins a la nova estació terminal
• Ferrocarrils també impulsarà els pròxims 15 dies el perllongament de la línia cap a l’entorn del Parc de l’Agulla, utilitzant les vies existents per on ara només passen mercaderies

L’estudi informatiu proposa una nova estació sota el passeig de Pere III.
L’estudi informatiu del projecte d’ampliació de la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) a Manresa ha sortit avui a informació pública al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. A partir de demà, s’obre un període de 30 dies hàbils perquè particulars, entitats i institucions puguin analitzar-lo i presentar, si s’escau, propostes i al·legacions.

El document planteja allargar 262 metres la línia actual de Ferrocarrils, que acaba a l’estació de Manresa-Baixador, fins a fer-la arribar a l’entorn del Passeig de Pere III i la Plaça Espanya, més a prop del centre de la ciutat i de punts potencials generadors de demanda com el Centre d’Atenció Primària del Bages i de la pròpia plaça Espanya com a intercanviador intermodal amb altres línies de bus.

A partir de Manresa-Baixador, el nou traçat girarà a l’esquerra per creuar per sota de la zona esportiva de l’Institut Lluís de Peguera. La nova estació, que se situarà sota el Passeig de Pere III i la Plaça Espanya, disposarà de dues vies i una andana central de 7 metres d’ample i 130 metres de longitud i estarà adaptada per a persones amb mobilitat reduïda.

Integració urbana a partir de Manresa-Alta
El projecte inclou no només l’ampliació de la línia sinó també la seva integració urbana. Així, en el tram comprès entre les estacions de Manresa-Alta i ManresaBaixador, la nova rasant dissenyada per al pas del ferrocarril quedarà coberta, fet que millorarà la permeabilitat de la trama urbana (carrers de la Sèquia i de Camps i Fabrés) i el paisatge urbà.

L’estació de Manresa-Baixador s’enderrocarà i se n’urbanitzarà la superfície, així com la del futur túnel. Això permetrà obrir un nou vial que donarà continuïtat al carrer Carrasco i Formiguera fins a la carretera de Santpedor, amb la qual cosa es millorarà notablement la qualitat paisatgística d’aquest tram. A més, es millorarà el perfil longitudinal del carrer de la Sèquia, suavitzant la seva rasant i es donarà continuïtat a l’avinguda de la Font del Gat fins a la plaça Onze de Setembre, eliminant el punt baix existent actualment i la restricció de gàlib de vehicles.

Perllongament cap a la zona del Parc de l’Agulla
En paral·lel, Ferrocarrils traurà a licitació durant els pròxims 15 dies l’estudi informatiu i el projecte executiu del perllongament de la línia des de Manresa cap al Parc de l’Agulla, utilitzant les vies existents on actualment només hi circulen trens de mercaderies, i on hi ha la possibilitat de construir-hi dues noves estacions.

L’estudi definirà l’elecció del millor emplaçament per a l’estació situada al barri de La Parada, així com per a l’estació situada a l’entorn del Parc de l’Agulla. També s’analitzaran les rasants de via i la millor ubicació per a la construcció d’un aparcament d’enllaç. Les actuacions implicaran l’electrificació de la línia des de Manresa-Alta.

Ferrocarrils també té en estudi una actuació a l’estació de Sant Vicenç-Castellgalí d’FGC per a facilitar l’intercanvi amb l’estació de Rodalies.
22 d’abril de 2022