Més de 82 milions de viatgers van utilitzar els serveis de Rodalies de Catalunya durant 2021

21 de gener 2022
· Aquesta xifra suposa un increment del 24% respecte a l’any 2020 amb l’inici de la Covid
· Progressivament es va recuperant la demanda prèvia a la pandèmia

Durant l’any 2021, Renfe ha transportat 82,8 milions de viatgers als serveis de Rodalies de Catalunya, el que ha suposat un creixement percentual del 24% respecte a l’any anterior.

Així doncs, amb la progressiva tornada a una certa normalitat, Renfe ha anat recuperant la demanda, tant en els trens de rodalia de Barcelona, que sumen 76,6 milions de viatgers durant el 2021 (+23,27% respecte del 2020); com en els serveis Regionals, que van assolir els 6,15 milions d’usuaris (+33,21% respecte a l’any anterior).

Entre aquestes xifres destaquen els increments de novembre i desembre on el creixement va ser del 65,59% i 45,65% respectivament. Aquests dos mesos es van transportar 8,25 milions al novembre i 7,65 milions al desembre.

El 2020, a conseqüència de la pandèmia i dels mesos de confinament més sever, la demanda de Rodalies va disminuir en la línia de la resta d’altres operadors de transport públic. El nombre de viatgers registrat aquell any se situava al voltant dels 66,8 milions.