La venda de les dues primeres parcel·les del LOGIS Montblanc facilitarà la creació de 470 llocs de treball directes

18/11/2021
· L’empresa privada GESDIP ha adquirit dues parcel·les, que sumen 519 m2, per 15 milions d’euros i hi invertirà un total de 48 milions
· El LOGIS Montblanc tindrà un balanç neutre d’emissions gràcies a la implantació en uns terrenys contigus d’una planta solar fotovoltaica que l’abastirà

L’empresa pública CIMALSA, dependent del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, ha adjudicat a GESDIP SAU les dues primeres parcel·les del LOGIS Montblanc, que sumen un total de 188.519 m2, per 15,4 milions d’euros. La companyia ja ha anunciat que hi invertirà 48 milions d’euros en un projecte d’implantació que crearà 470 llocs de treball directes, un important estímul econòmic per a la comarca de la Conca de Barberà.

El vicepresident Jordi Puigneró, juntament amb el secretari de Territori i Mobilitat, Isidre Gavín i el president de, Enric Ticó, s’ha reunit avui amb l’alcalde de Montblanc, Josep Andreu, a qui ha comunicat aquesta adjudicació.

“Avui no només anunciem un gran pas en aquest centre logístic, sinó un projecte de reconstrucció econòmica per a la comarca i les comarques veïnes. Parlem de generar llocs de feina, la millor política social possible”, ha posat en valor el vicepresident.

La licitació d’aquestes parcel·les, la 1 i la 3, per a ús logístic es va iniciar el passat mes de setembre i, prèviament, CIMALSA ja havia invertit 15 milions en el planejament i l’adquisició del sòl, amb la voluntat d’impulsar la urbanització de la fase 1 del LOGIS. Ara, un cop adjudicades les parcel·les, també redactarà el corresponent projecte d’urbanització i el tramitarà davant l’Ajuntament de Montblanc. Un cop aprovat definitivament el projecte, CIMALSA licitarà i executarà les obres d’urbanització, amb una inversió prevista també de 15 milions d’euros.

El LOGIS Montblanc serà una plataforma logística amb possible futura connexió ferroviària, que oferirà més de 356.000 m2 per a la instal·lació d’empreses logístiques i industrials i prop de 39.000 m2 per activitats terciàries.

DADES GENERALS

Superfície total 89 Ha
Superfície logística 81 Ha
Superfície ferroviària 8 Ha
Inversió total sector logístic 34 M€
Inversió ja efectuada CIMALSA 15,2M€
Inversió restant CIMALSA 18,8 M€
Inversió futura plataforma ferroviària 21,5 M€
Inversió privada induïda 165 M€

Les parcel·les del sector es detallen a continuació:

Parcel·les Ús Superfície sòl Edificabilitat
LI-1 Logístic i industrial 64.168,69 0,85
LI-2 Logístic i industrial 63.204,17 0,85
LI-3 Logístic i industrial 124.351,62 0,85
LI-4 Logístic i industrial 36.679,52 0,85
LI-5 Logístic i industrial 47.115,70 0,85
LI-6 Logístic i industrial 20.728,13 0,85
LI-T-1 Logístic, industrial i terciari 19.901,70 0,35
LI-T-2 Logístic, industrial i terciari 19.020,85 1,00
TOTAL 395.170,38 m2

El planejament urbanístic està aprovat definitivament i l’empresa pública és propietària del 86,6% dels terrenys totals de l’àmbit i participa del 96,7 % de la Junta de Compensació actual.

Una central neutra en emissions
El passat mes de juny, CIMALSA va adjudicar a l’empresa Energies Renovables Terra Ferma, SL l’arrendament a llarg termini dels terrenys contigus al LOGIS Montblanc per instal·lar-hi i explotar una planta solar fotovoltaica. Aquesta planta, de 30 hectàrees de superfície, estarà construïda i en servei en un termini aproximat de 2 anys i possibilitarà un balanç neutre d’emissions del LOGIS.

Ubicació de la futura planta fotovoltaica
Segons la explicat avui Puigneró, “aquest és un projecte sostenible. Qualsevol projecte que impulsem ha de tenir també l’objectiu de lluitar contra el canvi climàtic, d’implicar-se en la descarbonització, com passa en aquest cas”.