Les persones usuàries valoren la gestió de la pandèmia amb un notable i puntuen el servei del tramvia amb valors similars al 2019

· L’Índex de Qualitat Percebuda a les dues xarxes tramviàries torna a superar el 8.
· Tots els aspectes de la gestió de la pandèmia per part del Tramvia superen el notable.
· Més del 70% dels enquestats prefereixen utilitzar TRAM tot i tenir altres alternatives de transport.

Barcelona, 6 d’octubre de 2021. A la pregunta, “Quina nota global li donaria al servei actual de TRAM en una escala de 0 a 10”, les persones usuàries del tramvia puntuen amb un notable alt el servei, amb una puntuació mitjana de 8,31 punts (8,33 a Trambaix i 8,30 a Trambesòs).

L’Estudi de Satisfacció de Viatgers de TRAM mostra que la satisfacció espontània (Índex de Qualitat Percebuda) dels usuaris i de les usuàries de les dues xarxes millora en gairebé un punt respecte al darrer any, molt marcat per les restriccions de servei i normatives per evitar la propagació del virus de la COVID-19.

El retrocés en la percepció de la satisfacció de les persones usuàries durant l’enquesta del 2020 ha quedat esmenada en la valoració de la gestió de la pandèmia, enquestada a posteriori.

Els atributs més ben valorats de la xarxa Trambaix són un any més la facilitat d’accés a l’andana i els tramvies; la puntualitat del servei i la rapidesa del trajecte. I, els atributs que més han augmentat en valoració aquest 2021 han estat la neteja i el manteniment, i la freqüència de pas.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa a Trambesòs, els atributs més ben valorats són l’accessibilitat a l’andana i els tramvies, la conducció suau i segura i la rapidesa del trajecte. Els atributs que més han augmentat en valoració durant el 2021 han estat la informació durant les incidències i l’amabilitat i l’atenció de l’equip de TRAM.

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Estudi de Satisfacció de Viatgers de TRAM també mostra el perfil de les persones usuàries del Tramvia de Barcelona: una dona (56,2% a Trambaix, 64,3% a Trambesòs) entre 41 i 64 anys (40,5% a Trambaix, 34,1% a Trambesòs), que viu a Barcelona (27,2% a Trambaix, 49,8% a Trambesòs) i que fa un ús intensiu del tramvia, amb un o més d’un viatge al dia (66,7% a Trambaix, 56,1% a Trambesòs), eminentment per motius laborals (66,4% a Trambaix, 62,5% a Trambesòs).

Un notable en gestió pandèmica
Els usuaris de tramvia han valorat, a més, tots els aspectes de la gestió de la pandèmia per part de TRAM amb una nota superior a 7, destacant el servei ofert i la senyalització amb un 8,16 de puntuació.

En ser preguntats, fins al 60,1% del passatge enquestat ha declarat tenir cap o molt poca sensació de probabilitat de contagi de COVID-19 utilitzant el tramvia.

A més, el 70,9% de les persones usuàries de Trambaix i el 73,1% de les de Trambesòs afirmen tenir altres alternatives de transport per fer els seus desplaçaments però prefereixen fer-los en tramvia.

L’estudi, realitzat entre el 26 de maig i el 8 de juny a un total de 2.211 persones, permet conèixer anualment l’opinió dels viatgers i de les viatgeres i el seu grau de satisfacció.