El proper dilluns 26 d’abril tindrà lloc l’acte de presentació de l’Any europeu del ferrocarril

El proper dilluns 26 d’abril tindrà lloc l’acte de presentació de l’Any europeu del ferrocarril, a la seu de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona (Passeig de Gràcia, 90). L’acte l’organitza la Representació de la Comissió Europea a Barcelona i la Delegació de Govern a Catalunya (Àrea de Foment).

L’objecte de la sessió es presentar l’Any Europeu del ferrocarril i el programa de l’any dels operadors ferroviaris RENFE i FGC, que es pugui vincular a l’any europeu, amb ocasió de la publicació al català de 5 documents de política europea de transports i, especialment, del ferrocarril. Voldríem que l’acte fos una invitació a tothom per celebrar l’Any activament.

L’acte tindrà lloc el dilluns 26 d’abril al matí a les 11h i serà per streaming: https://www.youtube.com/comissioeuropea) Durada: 1h.

Es posarà a disposició una publicació en llengua catalana editada per a l’ocasió que conté aquests documents, en versions paper i digital:
1. DECISIÓ (UE) 2020/2228 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 23 de desembre de 2020 sobre l’Any Europeu del Ferrocarril (2021)
2. COMUNICACIÓ DE LA COMISSIÓ AL PARLAMENT EUROPEU, AL CONSELL, AL COMITÈ ECONÒMIC I SOCIAL EUROPEU I AL COMITÈ DE LES REGIONS Estratègia de mobilitat sostenible i intel·ligent: encaminar el transport europeu vers al futur {SWD (2020) 331 final}
3. ANNEX de la COMUNICACIÓ DE LA COMISSIÓ AL PARLAMENT EUROPEU, AL CONSELL, AL COMITÈ ECONÒMIC I SOCIAL EUROPEU I AL COMITÈ DE LES REGIONS Estratègia de mobilitat intel·ligent i sostenible: encaminar el transport europeu vers al futur
{SWD (2020) 331 final}
4. Diagrama: 2021: l’Any Europeu del Ferrocarril El Pacte verd europeu
5. Diagrama: El sector del transport i la mobilitat

Àrea de Foment / Àrea de Fomento
Delegació del Govern a Catalunya / Delegación del Gobierno en Cataluña

Per més detalls d’aquesta informació, podeu accedir-hi des d’aquest enllaç, facilitat per la Fcaf