Renfe renova la xarxa de Simuladors de Conducció Ferroviària a Catalunya

En el compromís amb la renovació tecnològica
· Es renoven 8 cabines de conducció a Catalunya
· S’incorporen millores al realisme dels gràfics i noves funcionalitats

Barcelona, 16 de febrer 2021 (Renfe)
Renfe renova 8 cabines de conducció a Catalunya, 6 al centre formatiu de l’Hospitalet de Llobregat i 2 a Tarragona, que s’utilitzen una mitjana de 9.000 hores de formació a l’any. La seva actualització permetrà millorar el realisme dels gràfics i incorporarà noves funcionalitats dirigides a millorar la formació de maquinistes i aspirants a maquinistes.

Aquests simuladors, amb els quals els maquinistes en formació poden afermar els seus coneixements, es troben a les Aules Tecnològiques de Conducció que estan repartides en diverses seus de la Direcció de Formació on l’Escola Tècnica Professional de Conducció i Operacions realitza la seva activitat, l’Hospitalet de Llobregat i Tarragona a Catalunya.

Fins al final del seu de cicle de vida aquestes màquines han mantingut la seva plena operativitat en el relacionat amb la senyalització, sistemes de bloqueig, sistemes de comunicació i sistemes de protecció de tren. Això ha permès un ús continuat i satisfactori en cursos de reciclatge de certificació de maquinistes, cursos de capacitació per al maneig de sistemes de protecció de tren: ASFA Digital, LZB, ERTMS/*ETCS, a més dels cursos preparatoris per a l’obtenció de la certificació de maquinista i en proves professionals per a selecció de nous maquinistes.

La mitjana anual de formació generada a través dels simuladors ha estat de 550 maquinistes i 8.500 hores a l’Hospitalet de Llobregat, mentre que a Tarragona han estat 50 participants i 700 hores l’any. S’inclouen maquinistes del Grup i les diverses promocions d’aspirants a maquinista de la ETPCO.

Distribució dels centres i dotació de simuladors
La nova xarxa comptarà amb millores gràfiques per a aportar major realisme i immersió així com la implementació de noves funcionalitats que els anteriors simuladors no disposaven.

Els simuladors de conducció permeten continuar duent a terme la capacitació i la millora contínua del personal de conducció, fent possible que puguin afrontar amb èxit les seves responsabilitats, establint el principi de seguretat com a valor essencial per sobre de qualsevol altre objectiu, alineats amb la Cultura de Seguretat Operacional i el procés de transformació digital de la nostra empresa.

El projecte de substitució s’ha planificat en tres fases: la primera, d’elaboració de les especificacions tècniques; la segona, de construcció i proves inicials dels prototips i, finalment; la tercera, consistent en l’ampliació i instal·lació.

Posteriorment, s’iniciarà una quarta fase de manteniment dels equips i actualització tecnològica durant un període mínim de deu anys, tenint en compte les ampliacions i/o modificacions que puguin requerir-se per a mantenir el funcionament i vigència dels simuladors.

ATC- aula tecnològica de conducció / PF – lloc de formació amb capota / PFA – lloc de formació auxiliar

Les aules tecnològiques amb simuladors de conducció suposen una important eina formativa per al personal de conducció que permet incrementar la seguretat dels nostres serveis.

Les millores consisteixen en:
– Renovació completa del mobiliari i components electrònics.

Programari:
– S’aprofiten tots els models desenvolupats, revisats i adaptats al nou sistema operatiu.
– Remodelació en 3D tots els escenaris.
– Introducció d’un nou lloc d’instructor més senzill de manejar i s’integrarà en el mòdul de conducció eficient, així com la gestió conjunta de les xarxes de tipus Renfe i d’ample mètric
– Desenvolupament de nous models programari.

Incorporació de prestacions:
– Model d’automotor d’ample variable (ibèric / estàndard) amb tecnologia de canvi d’ample.
– Implementació de manipulador de fre per posició (utilitzat en la majoria vehicles d’Alta Velocitat).
– Inclusió en l’escenari multibloqueig d’ibèric / estàndard de ETCS de tipus Rodalia i d’Alta Velocitat.
– Inclusió en l’escenari multibloqueig d’un canviador d’ample, que possibilita entrenar les operacions a realitzar en aquest.
– Equip de ASFA digital dual CONV-*AV i de comunicacions Tren Terra / GSM-R.
– Escenari multibloqueig d’Ample Mètric, ASFA digital RAM i comunicacions Equip Mòbil Ràdio (EMR).
– Implementació de sistema de megafonia amb els viatgers.
– Pupitres i cabines normalitzades similars al futur pupitre unificat de Renfe.
– Centralització del pla de formació en un solo Posat Central d’Instrucció.
– ASFA digital parametrizable.
– També millorarà els escenaris i amb nou motor visual i modelatge 3D.