TMB i l’Institut Guttmann, 20 anys de compromís per l’accessibilitat a la ciutat de Barcelona

20 de novembre del 2020
· L’Institut Guttmann i Transports Metropolitans de Barcelona col·laboren des de l’any 2000 per fomentar l’autonomia de les persones amb discapacitat en la utilització del transport públic promovent la seva inclusió i participació a la comunitat
· Més de 2.000 pacients han participat en els quasi 400 serveis solidaris de suport a la mobilitat dins el programa per al foment de l’autonomia personal mitjançant l’ús del transport públic com a part del procés rehabilitador dels pacients ingressats a l’Institut Guttmann
· L’objectiu de la col·laboració entre ambdues entitats és fomentar una rehabilitació que potenciï l’autonomia, , l’autoestima i la participació social i la inclusió de les persones amb discapacitat fora de l’entorn hospitalari.
· Familiaritzar-se amb el transport públic és una de les habilitats de la vida diària que es treballen en el procés de rehabilitació a l’Institut Guttmann.

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i l’Institut Guttmann treballen de manera conjunta des de fa 20 anys per ajudar les persones amb una discapacitat d’origen neurològic i/o amb problemes de mobilitat per poder-se desplaçar de forma autònoma mitjançant l’ús dels serveis de transport públic a l’entorn urbà.

El conveni de col·laboració entre les dues entitats es va iniciar amb els serveis solidaris d’autobús per part de conductors voluntaris de TMB fora de la jornada laboral. Es tractava d’ajudar grups de persones amb necessitat especials a desplaçar-se fins a un punt concret de l’àrea metropolitana de Barcelona. Amb posterioritat, l’any 2011, el conveni es va ampliar amb la possibilitat de participar en els tallers de foment de l’autonomia en la xarxa de metro i bus.

En una situació normal, sense pandèmia, els pacients de l’Institut Guttmann participen en sessions regulars de coneixement de la configuració i ús de les xarxes de metro i d’autobusos, en què voluntaris de TMB els mostren de manera detallada i pràctica tots els dispositius i elements d’accessibilitat i seguretat que s’hi poden trobar.

Durant les sortides, els pacients van sempre acompanyats de treballadors voluntaris de TMB i dels professionals de l’Institut Guttmann que els formen i assessoren sobre activitats tan bàsiques com el maneig de la cadira de rodes i ajudes tècniques, l’accés al metro i l’autobús, la ubicació de la senyalització i els espais accessibles.

Fins el març d’aquest any, quan va esclatar la Covid 19, s’havien realitzat 3 serveis d’autobús, malauradament la situació de pandèmia ha obligat a suspendre temporalment aquesta activitat que reprendrem tan aviat com sigui possible i les mesures de Bioseguretat així ho aconsellin. Durant el 2019, 64 persones es van poder beneficiar de 8 tallers a metro i es van realitzar 43 serveis d’autobús que van arribar a 891 persones. En total van participar 26 voluntaris de TMB.

Aquestes activitats formen part del programa d’activitats terapèutiques que tenen com a objectiu potenciar l’autonomia i la inclusió del pacient a la comunitat; a través de la planificació i acció de desplaçaments extra hospitalaris per entrenar i practicar la mobilitat i maneig de la cadira de rodes i desenvolupament de la deambulació amb les dificultats que comporten les barreres arquitectòniques de la pròpia ciutat.

En desenvolupament de les seves polítiques de responsabilitat social, TMB du a terme aquest programa amb la finalitat de promoure la cultura de la cooperació i foment de la solidaritat entre els seus treballadors que, com a voluntaris, contribueixen a facilitar els desplaçaments de persones amb necessitats especials de mobilitat i alhora promouen la seva autonomia en l’ús del transport públic.

Per a l’Institut Guttmann aquesta rehabilitació enfocada a la pràctica d’activitats de la vida diària i l’entrenament comunitari, no només forma part del tractament purament assistencial durant l’etapa hospitalària, sinó de la seva voluntat per vetllar per la igualtat de les oportunitats i l’equiparació dels drets de les persones amb discapacitat fruit del seu compromís social.